همايش بين المللي دين در آيينه ي هنر برگزار می شود

http://www.civilica.com/images/calendar/posters/ICRMA01_poster_tn.jpgبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، همايش بين المللي دين در آيينه ي هنر در حوزه تجسمی 22 لغایت 23 فروردین ماه 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامي همدان و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در محورهای زیر برگزار می شود:

محور هاي همايش :
الف: مباني
1- تعريف هنر از ديدگاه انديشه ديني
2- مباني هنر در انديشه ديني
3- اصول و معيار هاي هنر ديني
4- ديدگاه اديان ( اسلام ، مسيحيت  ) در مورد هنر

ب :فلسفه هنر
1- زيباشناسي نظري و فلسفي دين
2- چرايي زيباشناسي كتاب هاي آسماني

پ: روابط دين و هنر
1- خدمات متقابل دين و هنر
2- هنر و مناسك ديني
3- هنر . تبليغ انديشه هاي ديني
4- نقش هنر در نزديكي اديان
5- نقش اديان در ماندگاري هنر

ت: هنرهاي ديني و ويژگي هاي آن
1- ويژگي هاي هنر ديني
2- ويژگي هنر اسلامي
3- ويژگي هنر مسيحي
4- ويژگي هنر يهودي
5- جايگاه معماري و ساير هنرها در دين

ث : آسيب شناسي هنر ديني
1- چالش هاي متقابل دين و هنر
2- چالش هنر و تبليغ ديني

ج:  معرفي آثار هنري ديني و هنرمندان ديني
1- آثار تاريخي و نقش آن در مبادلات فرهنگي ميان ايران و ايتاليا

چ: روابط دين و مديريت
1- روابط انساني در مديريت با تاكيد بر روابط ميان ايران و ايتاليا
2- وظايف مديريتي در ديدگاه اسلام و مسيحيت

ح: رابطه دين و نقش آن در تعاملات فرهنگي و هنري
1- نقش دين در مبادلات فرهنگي ايران و ايتاليا
2- دين و نقش آن در شكل گيري هنر و تمدن ايران و ايتاليا

خ: نقش دين در معادلات جهاني
1- دين راهبردي براي صلح ملت ها
2- نقش اسلام و مسحيت در معادلات جهاني
3- ايران و ايتاليا چالش ها و چشم انداز هاي روابط پايدار

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبيرخانه: 08114494000
فکس دبيرخانه: 08114494001
ایمیل: info@icrma.ir
وب‌سایت: http://www.icrma.ir/

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید