دانشگاه صنعتي اميركبير، مقام نخست مسابقات بتن سبك سازه‌يي را كسب كرد

http://www.bananews.irتيم‌هاي دانشگاه صنعتي اميركبير در پنجمين مسابقات ملي بتن كه در دانشگاه تهران برگزار شد، رتبه اول و دوم در گرايش‌هاي بتن سبك سازه‌يي و غيره سازه‌يي را كسب كردند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، مهندس نعمت‌الله بخشي، سرپرست تيم‌هاي شركت كننده دانشگاه صنعتي اميركبير در مسابقات ملي بتن گفت: پنجمين دوره مسابقات ملي بتن با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير و با حضور حدود 95 تيم از دانشگاه‌هاي سراسر كشور در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد كه در اين دوره از مسابقات، چهار تيم از دانشجويان دوره كارشناسي مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي اميركبير شركت كردند كه از اين ميان سه تيم دانشگاه صنعتي اميركبير در اين مسابقات مقام‌هاي اول و دوم گرايش بتن سبك سازه‌اي و مقام دوم گرايش بتن سبك غير‌سازه‌اي را كسب كردند.

وي با بيان اينكه مسابقات ملي بتن، معتبرترين مسابقه با شيوه ساخت در محل در اين حوزه است، افزود: دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير براي شركت در اين مسابقات، دوره آموزش و فعاليت‌هاي آزمايشگاهي را در آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني به انجام رساندند و در اين دوره از مسابقات نتايج خوبي را كسب كردند.

سرپرست تيم‌هاي شركت كننده دانشگاه صنعتي اميركبير درمسابقات ملي بتن تصريح كرد: دانشجويان اين دانشگاه براي پنجمين سال متوالي است كه در گرايش بتن سبك سازه‌يي رتبه نخست مسابقات را كسب كرده‌اند.

بخشي با بيان اينكه دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اميركبير از سال 86 مسابقات ملي بتن را در دو گرايش بتن سبك سازه‌يي و بتن سبك غير‌سازه‌يي به صورت دو مرحله‌يي و ساخت در محل برگزار مي‌كند، اظهار كرد: در سال جاري پنجمين دوره اين مسابقات با حضور حدود 95 تيم از سراسر كشور با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد.

وي اضافه كرد: هدف از برگزاري اين مسابقات، آشنايي و افزايش تجربيات علمي و فني دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور با بتن‌هاي سبك سازه‌يي و غيرسازه‌يي وچگونگي ساخت اين بتن‌ها در شرايطي نزديك به شرايط كارگاهي است.

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید