فراخوان همایش بین المللی دین در آیینه هنر

http://www.civilica.com/images/calendar/posters/ICRMA01_poster_tn.jpgهمایش بین المللی دین در آیینه هنر، 22 و 23 فروردین 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، تحت حمایت رسمی سیویلیکا و با همکاری موسسات متعدد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، علاقه مندان به ارائه مقالات و تولیدات علمی خود در این همایش بین المللی می توانند اصل مقالات خود را حداکثر تا 20 اسفند 1390 در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

مباني
1- تعريف هنر از ديدگاه انديشه ديني
2- مباني هنر در انديشه ديني
3- اصول و معيار هاي هنر ديني
4- ديدگاه اديان ( اسلام ، مسيحيت ) در مورد هنر

فلسفه هنر
1- زيباشناسي نظري و فلسفي دين
2- چرايي زيباشناسي كتاب هاي آسماني

روابط دين و هنر
1- خدمات متقابل دين و هنر
2- هنر و مناسك ديني
3- هنر . تبليغ انديشه هاي ديني
4- نقش هنر در نزديكي اديان
5- نقش اديان در ماندگاري هنر

هنرهاي ديني و ويژگي هاي آن
1- ويژگي هاي هنر ديني
2- ويژگي هنر اسلامي
3- ويژگي هنر مسيحي
4- ويژگي هنر يهودي
5- جايگاه معماري و ساير هنرها در دين

آسيب شناسي هنر ديني
1- چالش هاي متقابل دين و هنر
2- چالش هنر و تبليغ ديني

معرفي آثار هنري ديني و هنرمندان ديني
1- آثار تاريخي و نقش آن در مبادلات فرهنگي ميان ايران و ايتاليا

روابط دين و مديريت
1- روابط انساني در مديريت با تاكيد بر روابط ميان ايران و ايتاليا
2- وظايف مديريتي در ديدگاه اسلام و مسيحيت

رابطه دين و نقش آن در تعاملات فرهنگي و هنري
1- نقش دين در مبادلات فرهنگي ايران و ايتاليا
2- دين و نقش آن در شكل گيري هنر و تمدن ايران و ايتاليا
نقش دين در معادلات جهاني
1- دين راهبردي براي صلح ملت ها
2- نقش اسلام و مسحيت در معادلات جهاني
3- ايران و ايتاليا چالش ها و چشم انداز هاي روابط پايدار

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید