مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي بتن سبك

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي بتن سبك

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي بتن سبك

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي بتن سبك در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس ملي بتن سبك در روزهای 26 و 27 بهمن 1390 توسط انستیتومصالح دانشکده فنی دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 76 عنوان مقاله تخصصی شامل 652 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

نفرات كليدي كنفرانس
رئيس افتخاري كنفرانس: دكتر محمود كمره اي
رئيس كنفرانس: دكتر سيد تقي اميد نائيني
دبير كنفرانس: دكتر محمد شكرچي زاده
دبير كميته علمي كنفرانس: دكتر نيكلاس علي ليبر
مدير اجرايي كنفرانس: مهندس مهدي نعمتي
دبير اجرايي كنفرانس: مهندس محمدرضا انبيائي

اعضاي كميته علمي كنفرانس (به ترتيب حروف الفباء):
• دكتر حسن افشين: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي سهند
• دكتر انوشيروان انصاري: عضو هيأت علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
• دكتر عليرضا باقري: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
• مهندس نعمت الله بخشي: كارشناس ارشد آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني دانشگاه صنعتي اميركبير
• دكتر طيبه پرهيزكار: معاون مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
• دكتر محسن تدين: عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان
• دكتر عباسعلي تسنيمي: عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس
• دكتر عبدالله حسيني: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر اكبر خداپرست حقي: عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان
• دكتر عليرضا خالو: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف
• دكتر مصطفي خانزادي: عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
• دكتر محمد خان محمدي: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر علي اكبر رمضانيانپور: عضو هيأت علمي دانشگاه امير كبير
• دكتر ملك محمد رنجبر: عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان
• دكتر عليرضا رهايي: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير
• دكتر مرتضي زاهدي: عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
• دكتر حميد زعفراني: عضو هيأت علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
• دكتر محمدحسن سبط: عضو هيأت علمي دانشگا صنعتي امير كبير
• دكتر عبدالرضا سروقد مقدم: عضو هيأت علمي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
• دكتر محمد شكرچي زاده: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر مجيد صادق آذر: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• مهندس شاپور طاحوني: عضو هيأت علمي دانشگاه امير كبير
• دكتر هرمز فاميلي: عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
• دكتر پرويز قدوسي: عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران
• دكتر سيد اميركيوان قرباني تنها: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر نيكلاس علي ليبر: عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
• دكتر برزين مبشر: عضو هيأت علمي دانشگاه ايالتي آريزونا
• دكتر عباس مجدي: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر ايرج محمودزاده كني: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر بهروز محمدكاري: عضو هيأت علمي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
• دكتر داوود مستوفي نژاد: عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان
• دكتر محمدصادق معرفت: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر حسين معماريان: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر رحمت مدن دوست: عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان
• دكتر سيدرسول ميرقادري: عضو هيأت علمي دانشگاه تهران
• دكتر عليرضا نمدماليان: قائم مقام مديرعامل شركت ليكا
• دكتر محمود نيلي: عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان
• دكتر محمود يزداني: عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

 

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس ملي بتن سبك

 

 

بررسي و مقايسه سبكدانه‌هاي موجود در ايران و ساير نقاط جهان
توليد صنعتي سبكدانه و چشم انداز آن
منابع سبك‌دانه‌هاي طبيعي و مصنوعي در ايران
استانداردهاي سبك‌دانه و بلوك سبك‌دانه
بررسي و مقايسه برخي خصوصيات مكانيكي انواع سبكدانه هاي طبيعي و مصنوعي
معرفي و مطالعه خواص سبكدانه ليكا
تعيين مدول ارتجاعي دانه‌هاي ليكاي سازه‌اي با اندازه‌هاي مختلف توسط روش ديفرانسيلي
مقايسه مشخصات دانه‌هاي رس منبسط شده با وزن مخصوص و قطرهاي مختلف
بررسي امكان ساخت بتن سبك سازه اي با استفاده از مصالح محلي استان مازندران، منطقه كرف آمل
بكارگيري خرده لاستيك و يونوليت در بتن به منظور سبك سازي و افزايش جذب انرژي
توليد و بررسي خواص آلومينيوم پولكي(فليك) به عنوان عامل حباب زا بر بتن هاي سبك
اهميت ونقش سورفكتانت ها در بتن سبك
معرفي و مطالعه خواص و كاربردهاي سبكدانه پرليت
بتن سبك: از تحقيق تا كاربرد
طرح اختلاط بتن‌هاي سبكدانه با استفاده از مدل دو فازي
كاربرد روش تاگوچي در تعيين طرح اختلاط بهينه بتن سبك سازهاي ساخته شده با سبكدانه هاي اسكوريا
تعيين طرح اختلاط سيستماتيك بتن سبك نيمه سازه اي ساخته شده با سبكدانه-هاي پوميس با استفاده از روش تاگوچي
بررسي تأثير نانو ذرات سيليسي بر بتن سبك
بررسي تاثير پودر شيشه بر مقاومت بتن سبك
تاثير ميكرو سيليس بر بتن سبك ساخته شده با پلي استايرن
خصوصيات مكانيكي بتن سبك داراي نانوسيليس
بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر مقاومت فشاري وچگالي بتن EPS
تأثير استفاده از سنگدانه سبك وزن ليكا در كاهش جمع شدگي ملات
بررسي تاثير اجزاي تشكيل دهنده بتن سبك سازه اي در مقاومت فشاري، چگالي و هزينه آن
تأثير استفاده از تكنولوژي آب مغناطيسي بر خواص بتن سبك
ساخت بتن سبك سازه اي با استفاده از دانه هاي سبك (پوكه)، ميكروسيليس و پودر سنگ
بررسي مشخصات و مزيت هاي استفاده از ملات آماده ليكا بخش اول: بررسي ادبيات فني
بررسي مشخصات و مزيت هاي استفاده از ملات آماده ليكا بخش دوم: بررسي نتايج آزمايشگاهي
روش هاي ساخت و مشخصات فني بتن هاي سبك غيرسازه اي
بررسي ظرفيت مقاومتي سبكدانه اسكريا به منظور كاربرد در بتن سبكدانه سازه اي
مقايسه مقاومت هاي سطحي بتن سبك، بتن معمولي و بتن خود متراكم با به كارگيري روش پيچش
بررسي ظرفيت مقاومتي سبكدانه ليكاي سازه‌اي
بررسي خواص مكانيكي بتن سبك مقاومت بالا حاوي ليكا
تاثيرالياف فولادي و پلي پروپيلن بر مشخصات مكانيكي بتن سبكدانه حاوي ليكا و پوميس
طرح و ساخت بتن شاتكريت سبكدانه براي پانلهاي سه بعدي
مطالعه آزمايشگاهي خصوصيات بتن شاتكريتي سبك مورد استفاده در پانل هاي ساندويچي و مقايسه آن با بتن هاي معمولي
بررسي تاثير استفاده از مصالح سبك بر بازگشت مصالح در بتن شاتكريت
بررسي تاثير استفاده از الياف در تغيير شكل پذيري شاتكريت سبك دانه
رئولوژي، SEM، خواص مكانيكي و نحوه شكست بتن سبك خودمتراكم با و بدون نانو
كاربرد نانوسيليس در بتن سبك خودمتراكم حاوي دانه هاي منبسط شده پلي استايرن
مقايسه مقاومت كششي و سيرگيرش بتن هاي سبك، خودتراكم سبك و خودتراكم سبك اصلاح شده با پليمر
بررسي و مقايسه تاثير نوع مصالح و دانه بندي بر خواص بتن سبك خودتراكم در حالت تازه و سخت شده و اراﺋﻪ طرح اختلاط مناسب
ارائه طرح اختلاط و بررسي خواص بتن سبك خود متراكم
مقايسه مقاومت برشي بتن خودتراكم سبك و بتن خودتراكم سبك اصلاح شده با پليمر
بررسي اثر الياف فولادي و پلي پروپيلن بر انرژي شكست بتن سبكدانه ساخته شده با پوميس
تاثير استفاده از الياف پلي پروپيلن بر عملكرد خمشي بتن هاي سبك حاويEPS
ارزيابي مشخصات فيزيكي و مكانيكي بتن هاي اليافي سبك حاويEPS با استفاده از روش اولتراسونيك
بررسي پارامتر هاي دوام در بتن هاي اليافي سبك حاوي EPS
تاثير الياف فولادي بازيافتي بر خواص مكانيكي بتن نيمه سبك حاوي رس منبسط شده (ليكا)
بررسي عملكرد الياف FRP بر روي نمونه هاي ساخته شده از بتن سبك
تاثير الياف پلي پروپيلن با نسبتهاي متفاوت طول به قطر بر روي خواص تازه و سخت شده ي بتن خودتراكم سبك حاوي سبكدانه هاي رس منبسط شده
بررسي آزمايشگاهي نقش الياف پليمري پلي پروپيلن به همراه الياف فلزي در افزايش مقاومت خمشي بتن سبك
بررسي خواص بتن هوادهي شده اليافي‬
نقش اتوكلاوينگ بهينه در توليد بتن سبك هوادار
عملكرد بتن هاي سبكدانه سازه اي (خصوصيات سبكدانه، خواص فيزيكي و مكانيكي بتن سبكدانه، ملاحظات طراحي سازه اي و بتن سبك مقاومت بالا)
بررسي كاربردهاي بتن سبكدانه سازه اي در ساخت و سازهاي مهندسي
جايگاه بتن سبك سازه‌اي در ايران و جهان- ضوابط آيين‌نامه‌اي و كاربرد
كاربرد بتن سبكدانه سازه اي، مطالعه موردي: سازه دو طبقه ساخته شده در دانشگاه علم و صنعت ايران
روش جليقه اي مقاوم سازي ساختمانهاي بتني با استفاده از بتن سبك خود متراكم
بررسي مقاومت برشي منگنه اي (پانچينگ) دالهاي بتن سبك ساخته شده از سنگدانه‌هاي معدني سبك
استفاده از موج فراصوت جهت تعيين ضخامت لايه بتن سبك قرارگرفته روي بتن سازه اي
بررسي آزمايشگاهي شالوده‌هاي منفرد ساخته شده از بتن سبك همراه با ميلگردهايFRP
مقايسه رفتار پيوستگي ميلگرد GFRP با بتن سبك و بتن معمولي
مقايسه نفوذ پرتابه ها در بتنهاي سبك از نوع بتن سبكدانه و بتن هوادميده اتوكلاوشده
بررسي عملكرد بتن سبكدانه به عنوان قالب در بتن ريزي حجيم سدها براي كنترل تنشهاي حرارتي
مروري بر اندركنش سازه‌اي بتن سبك هوادار و شبكه‌هاي ميلگرد فولادي در پانل‌هاي بتن سبك مسلح
مشكلات به‌كارگيري و اجراي بتن سبكدانه در ايران
بتن هوادار اتوكلاو شده، مروري بر وضعيت توليد در ايران و جهان
ارزيابي اقتصادي ناشي از كاهش وزن واحجام سازه ها با استفاده از بتن سبك در ساختمان
بتن هاي سبك و كاربرد آن در مرمت بناهاي تاريخي
تاثير نسبت حجم سنگدانه به حجم خمير سيمان در مقاومت، چگالي و هزينه بتن سبك سازه اي
نقش بتن سبك در عايق‌كاري حرارتي جدارهاي پوسته خارجي ساختمان‌ها
بررسي پديده ميعان و تأثير آن بر عملكرد حرارتي و رطوبتي بتن سبك در جدارهاي ساختماني
كاربرد بتن سبك كفي در ﺷﻴﺐبندي و عايقكاري حرارتي بام در پروژه هاي مسكن مهر
بررسي تاثيرات ميكروسيليس بر خصوصيات مقاومتي و دوام بتن سبك سازهﺍﻯ و بحث در مورد توجيه پذيري اقتصادي آن
مطالعه موردي ساخت و حفظ انرژي در ساختمان هاي با بتن سبك هوادميده اتوكلاو شده در مناطق ساحلي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید