مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي مقاوم سازي و حفظ بناهاي ماندگار منتشر گردید

مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي مقاوم سازي و حفظ بناهاي ماندگار

مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي مقاوم سازي و حفظ بناهاي ماندگار

مجموعه مقالات چهارمين همايش ملي مقاوم سازي و حفظ بناهاي ماندگار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمين همايش ملي مقاوم سازي و حفظ بناهاي ماندگار در روزهای 15 و 16 مهر 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 139 عنوان مقاله تخصصی شامل 1048 صفحه منتشر گردیده است;;. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در چهارمين همايش ملي مقاوم سازي و حفظ بناهاي ماندگار

 

ارزيابي ديوارهاي بنايي مسلح در بهبود رفتار لرزه اي ساختمان هاي بنايي
تعيين حداقل طول مسطح كننده در ديوارهاي خاك مسطح با توجه به حالات گسيختگي
بررسي نحوه عملكرد،خرابي و مقاوم سازي سازه هاي بنايي در هنگام وقوع زمين لرزه
آسيب شناسي و حفاظت از مصالح خشتي در بناهاي تاريخي
مقاوم سازي و بهسازي ساختمان هاي باستاني و قديمي با رويكردي بر معماري بومي
مقاوم سازي و ارزيابي ديوار هاي بنايي غير مسلح با استفاده از فن آوري ورقه هاي فولادي
توليد كمپوست از زباله هاي شهري راهي به سي حفاظت محيط زيست
راهبردهاي نظري در توسعه شهر الكترونيك
تثبيت خاك رس با تورم بالا در آزاد راه اهر-تبريز
برنامه ريزي اقدامات اضطراري در باسازي ميراث ماندگار پس از زلزله
بررسي عملكرد ميراگرهاي فلزي تسليم شونده ADAS با تغيير ارتفاع و تعداد طبقات سازه
ارزيابي پديده ي ابشستگي در پاياب سرريز ها و راه كارهايي جهت مقاومت سازي و كاهش آبشستگي
كاربرد راه هاي فناوري نانو در صنعت ساختمان (با نگاهيبه سازه هاي اصلي و ظريف كاري)
ارايه الگوي شايستگي مديران ساخت به منظور بهينه سازي اقتصادي پروژه هاي مسكن ارزان
شهرها و شهرداري هاي الكترونيك
مقايسه تركيب داده ها و شبكه عصبي تركيبي در تخمين نتايج آزمايشات بتن خود تراكم
مقاوم سازي ساختمان هاي فلزي با استفاده از مهاربند كمانش ناپذير(BRB)
مطالعه روي تست هاي ميز لرزان مدل پل جدا سازي شده با LRB
بررسي تاثير ميراگر TADAS بر پاسخ لرزه اي قاب خمشي فولادي
بررسي خواص پوزولاني كاشي هاي ضايعاتي
بررسي و شناخت خاك هاي مسئله دار و راه كارهاي مقابله با آن
مقاوم سازي جاده ها با استفاده از نانو لوله كربني
مقايسه نقطه عملكرد سازه ها با توزيع افقي نيروي زلزله به روش هاي مختلف و تاريخچه زماني شتاب زلزله
تحليل بر نقش فضا هاي زير سطحي در احياي محدوده هاي تاريخي؛ مرور بر سوابق جهاني
مقايسه عملكرد لرزه اي سازه هاي مقاوم خمشي فولادي به روش هاي ATC-40 و FEMA-356 و تاريخچه زماني شتاب زلزله
مقاوم سازي سازه ها در برابر آتش با استفاده از سامانه ايمني افشانك
ارزيابي طرح جامع شهركرد در راهبردها و ضوابط مربوط به كاهش آسيب پذيري بافت شهري در زلزله
طراحي شمع منفرد تحت روانگرايي گسترده جانبي
ارزيابي منابع انرژي تجديد پذير موجود در زمين
بررسي ساختمان ها با مصالح بنايي شهرستان خمين و ارائه راهكار براي مقاوم سازي آن
مقاوم سازي لرزه اي و ژئوتكنيكي هتل هايت تهران
مقايسه جند روش بهسازي ساختمان هاي بتني در برابر نيروي زلزله
ارزيابي قوانين تركيب در تعيين تلاش بحراني سازه ها
بررسي عملكرد سازه ها با استفاده از روش آناليز ديناميكي افزايشي و زلزله توليد شده
بررسي آسيب پذيري ستون ها در ساختمان هاي بتن مسلح و راهكارهاي مقاوم سازي آن
بررسي اقتصادي، بيمه و بانكداري در مديريت بحران و مقاوم سازي
مقايسه عملكرد نرم افزار اجزا محدود plaxis در رفتار نگاري دو سد سيرجان و بار در مقايسه با نتايج ابزار دقيق
بررسي انواع پوشش ها در بناهاي تاريخي
شناخت سيستم سدهاي بتني با استفاده از شبكه هاي صنوعي
بررسي مقاوم سازي علوم ژئو ماتيك و جايگاه ان در مطالعات برنامه ريزي شهري
تخمين نشست نسبس تاج سد سنگريزه اي با پوشش بتني با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي
رهنمود هاي استهكام بخشي ابنيه تاريخي در مناطق لرزه اي
آناليز عملكرد ديوار بنايي تحت بار جانبي و طبيعت آن با استفاده از مهاربند هاي ضربدري
بررسي رفتار ديوار برشي فولادي با توجه به تعداد طبقات و دهانه هاي مختلف در قاب هاي مختلف درقاب هاي فولادي
تعيين الگوي توسعه پايدار شهر استهبان از ديدگاه لرزه خيزي با استفاده از تحليل احتمالاتي خطر زلزله
نقشپهنه بندي خطر زلزله در توسعه پايدار شهرها
شهر الكترونيك و نقش آن در توسعه كردشگري مجازي
بررسي ريسك زلزله در يناهاي تاريخي استان آذربايجان غربي
آناليز لرزه اي سازه هاي داراي خروجي از مركزيت
الزامات معماري دفاع غيرعامل، راهكاري براي طراحي ساختمان هاي مقاوم
بررسي تاثير بالشتك ها بر عملكرد و رفتار لرزه اي پل هاي بتني
ارائه پيشنهاداتي در جهت بهينه كردن مدل سازي گنبدهاي آجري به روش اجزاي محدود تحت اثر بار وزن
ارائه مدلي براي تقويت ديوارهاي بنايي مسلح شده با پليمرهاي اليافي(FRP) تحت بار خمشي يكنواخت
طرح احيا و سازماندهي و مرمت و حفاظت از گذر تاريخي صاحب جمع كرمانشاه
ارزيابي و تعيين ميزان كارايي روش هاي بهسازي لرزه اي در مقاوم سازي ابنيه تاريخي با مطالعه موردي رواق دارالسياده حرم مطهر امام رضا عليه السلام
تحليل سد در يك در برابر زمين لرزه توسط نرم افزار plaxis
مقايسه تطبيقي آيين نامه بتن ايران (آبا) و آيين نامه بتن آمريكا (ACI) در تعيين پارامترهاي تاثير گذار در طراحي سازه
بررسي وضعيت مديريت بحران در مناطق مختلف كلان شهر كرمانشاه با نگاه به وضعيت لرزه خيزي آن
آناليز استاتيكي انواع قوس هاي ايراني تحت بار وزن به روش المان هاي محدود
ارزيابي تاثير مسلح سازي توسط ژئو سينتتيك بر بهبود عملكرد ستون سنگي
مقاوم سازي محتاطانه و محافظه كارانه پوشش داخلي تونل قمرود به عنوان حياتي ترين شريان انتقال آب در كشور
تخمين پارامترهاي سدهاي خاكي و رونديابي سيلاب ناشي از آن با استفاده از مدل رياضي (نرم افزار HEC-RAS)
طرح بهينه گروه شمع با بهره گيري از الگريتم بهينه سازي ژنتيك
عملكرد آتش در سيستم بتني تقويت شده با FRP
تاثير زاويه امواج ورودي زلزله بر ساختگاه سدهاي سنگريزه اي با توجه به پاسخ ديناميكي سد ، مطالعه موردي:سد آزادي كرمانشاه
تقويت اطراف بازشدگي مستطيلي شكل جان تيرهاي فولادي
بررسي آسيب پذيري و مقاوم سازي خطوط لوله
ارزيابي دقت شتابهاي طيفي در زمان هاي تناوب مختلف به عنوان شاخص شدت در تخمين تقاضاي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي
بهسازي لرزه اي ساختمان هاي با مصالح بنائي
بررسي عددي الگوي جريان اطراف پايه هاي پل شكاف دار با استفاده از نرم افزار Flow3D
ارزيابي تجمع اثرات مود ها با استفاده از رش هاي مختلف تجميع
حفظ جان ساكنان ساختمان ها در هنگام فروريزي سازه با استفاده از الگوي مثلث حيات و يافتن ايمن ترين نقاط در هنگام قع زلزله به عنوان جان پناه
برسي و شناسايي خاك هاي متورم شونده و ارائه ي راهكار مقابله با ان
بررسي انواع پوشش ها در سراي وكيل الدله كرمانشاه و بحث اسيب شناسي و حفاظت و استحكام بخشي و طرح مرمت بنا
تاق، پژوهش در مقاومت شكل
حفاظت و استحكام بخشي آثار تاريخي كرمانشاه(مطالعه موردي)
ساخت و ساز با مصالح بنايي بر روي زمين هاي شيبدار و ناپايدار در شهر پاوه و راهكارهاي مقابله با پديده زمين لغزش و زلزله در اينگونه ساختمان ها
حفاظت و استحكام بخشي و مرمت بناي تاريخي حمام حسن خان(مطالعه موردي)
بررسي روش هاي EBR و NSM در نصب كامپوزيت هاي FRP و مقايسه آن ها
بررسي كمانش نانولوله هاي كربني محصور در بتن با استفاده از نرم افزار Ansys
به كارگيري دانش هندسه در پوشش هاي بومي ايراني
مقاوم سازي لرزه اي بناهاي تاريخي به روش نوين
تحليل اجزاي محدود و ارزيابي نشست پيرامون تونل با استفاده از روش چتري
مقايسه اثر ميراگرهاي اضافي و جداگرهاي لاستيكي-سربس در ساختمان هاي قاب خمشي فولادي تحت زلزله هاي نزديك و دور از گسل
گزينه برتر نسبي مقاوم سازي ساختمان هاي مصالح آجري مطالعه موردي: دبستان دختراته نامجو زاهدان
تحليل عددي و آزمايشگاهي كاربرد پرده سپري در پايدارسازي شيرواني هاي كوتاه مرتبه
بررسي جايگاه و سير تكويني پدافند غيرعامل در تاريخ شهرسازي ايران
مقايسه روش پردازش تصوير و شبكه عصبي مصنوعي در تشخيص ساختمان ها با ابم هاي مختلف در تصاوير ماهواره اي شهرستان بندرعباس
مقاوم سازي پل هاي قوسي بنايي تاريخي
مديريت بحران و شريان هاي حياتي و مكان يابي سازه امن در پدافند غيرعامل
ارزيابي سه بعدي تاثير نوع خاك بر رفتار لرزه اي گروه شمع با توجه به اثر اندر كنش خاك- شمع
استفاده از فناوري نوين لوله هاي GFRP به جاي ميخ هاي فولادي در پايدار سازي ديواره گود برداري ها
بررسي اثر استفاده از لوله هاي لاستيكي تقويت كننده در عملرد لرزه اي ساختمان هاي بنايي غير مسلح با استفاده از مدلسازي ازمايشگاهي و عددي
بررسي رفتار لرزه اي سيستم ها سازه اي ديوار باربر بتن مسلح با شكل پذيري بالا
كاربرد جداساز هاي لرزه اي در بهسازي ابنيه تاريخي
مطالعه و بررسي تغييرات ماتريس مكش خاك در گسيختگي برشي شيرواني هاي خاكي
پايدار سازي شيرواني ها با استفاده از ميكرو شمع ها
بررسي تاثير انواع كامپوزيت هاي FRP بر عملكرد و رفتار خمشي تير هاي بتن آرمه
بهينه سازي ويژگي هاي سازه اي سدهاي خاكي با استفاده از ژئوگريد و مدلسازي نتايج با برم افزار PLAXIS
محاسبه ي نسبت ارتفاع به دهانه بهينه براي سازه هاي فضا كار دو لايه ي چليك فاقد ستون
فناوري نانو تكنولوژي در مرمت ساختمان هاي تاريخي آبگريزي سطوح آجري و سنگي
بررسي ايسب پذيري ساختمان هاي بنايي در شهرستان ابركوه و ارائه راهكارهاي مقاوم سازي انها
چهارمين كنفرانس ملي عمران بررسي عملكرد سيستم جديد عايق هاي بتني ماندگار(ICF) در طوفان و آتش سوزي
حفظ و باز زنده سازي بناهاي ماندگار با بهره گيري از توسعه عمودي
طرح مرمت ستون هاي آجري عمارت خسروآيادي سنندج
صنعتي سازي ساختمان گامي به سوي پايداري محيطي
تفكيك ژئوتكنيكي خاك هاي منطقه آبادان به روش خوشه بندي فازي
تحليل ديناميكي ديوار حائل بتني با توجه به اثر اندر كش خاك و سازه در مدل هاي سه بعدي
تحليل لرزه اي سه بعدي گروه شمع با توجه به اثر نوع زلزله و اندركش خاك-شمع
مطالعه و ارزيابي تاثير زاويه اتساع مصالح بر پاسخ هاي ديناميكي سد خاكي با هسته رسي يا هسته بتن آسفالتي
برنامه ريزي و تدوين فنون مرمت سهري در راستاي حفاظت و ماندگاري هسته تاريخي شهر اراك
تامين آب در آبراه سراسري ايران، طرح اتصال خليج فارس به درياي مازندران
تعيين اوپتيمم زاويه برش براي تيرهاي لانه زنبوري
بررسي عوامل موثر در تقويت ستون هاي بتني بااستفاده از مواد پليمري FRP
يادداشتي بر طيف طراحي ويرايش سوم آيين نامه طراحي شاختمان ها در برابر زلزله-استاندارد84-2800
بررسي آسيب شناسي ساختمان و بررسي و مقاوم سازي لرزه اي نقش مراحل اجرا و نظارت در بروز خسارات ناشي از زلزله در گونه هاي ساختماني زرند-كرمان
بررسي و ارزيابي راهكارهاي حفاظت از بناهاي تاريخي و مقاوم سازي در برابر زمين لرزه
بررسي انواع روش هاي مقاوم سازي سازه هاي امن زيرزميني در برابر تهديدات
بررسي اثر چيدمان و پارامترهاي هندسي شمع ها بر رفتار لرزه اي سيستم راديه – شمع با توجه به اثر اندركش خاك-شمع
تقويت برشي سطح خاك در اندركنش خاك و سازه
طراحي سازه هاي فولادي بلند با استفاده از انواع سيستم هاي بادبندي
بررسي طراحي سازه هاي بتن مسلح با استفاده از مهاربند برشي
ارزيابي شكل پذيري قاب هاي فولادي خمشي ويژه مقاوم سازي لرزه اي شده بوسيله ميراگرهاي تسليم شونده ADAS
بررسي خواص مكانيكي بتن سبك سازه اي
ارائه مدلي مبتني بر تصميم گيري چند شاخصه براي تخمين شدت بحران ناشي از حمله نظامي در حوزه زير بنايي از ديدگاه پدافند غير عامل
بررسي نشت پي سطحي مستقر بر ماسه مسلح به تراشه لاستيكهاي فرسوده
تحليل هيدرو ديناميكي امواج متفرق ذر سازه هاي شناور در سطح دريا
مقايسه و برسي تجربي اثر ورق هاي CFRP و GFRP بر مقاوم سازي تك لايه و دو لايه نمونه هاي استوانه اي بتني
بررسي عملكرد لايه هاي بام سبز با رويكرد جايگزيني مصالح بومي و ارزان
بررسي روش هاي مختلف ارزيابي ديناميكي شمع هاي كوبشي
اصلاح و تثبيت خاك فرمهين با استفاده از آهك و سيمان
استفاده از شبكه هاي عصبي شبه نيوتن براي تخمين جنس لايه هاي خاك-مطالعه موردي شبكه معابر منطقه 22شهر تهران(پل s-18)
مقاوم سازي ستون ها بتني با مقاومت مشخصه كم
ارائه مدلي جهت افزايش كار آرايي و كاهش هزينه سيستم حمل و نقل
Analytical comparison between Meshfree Particle methods (MPMs) andgrid-based methods
سيماي ژئوتكنيك زير سطحي در شهر اراك و توجه به خاك هاي مسئله دار
بررسي ساخت بتن گوگردي با مصالح داخلي
بررسي دقت تحليل استاتيكي غيرخطي به روش ضرائب استانداردASCE/SEI 41-06 در براورد پاسخ هاي قابهاي خمشي فولادي ويژه
راهكارهاي مديريت پسماند نخاله هاي ساختماني جهت حفظ محيط زيست

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید