ششمین همایش مدیریت سبز برگزار می شود

http://www.iran-gma.com/images/interface/header-left-fa.jpgبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، در راستای ضرورت توسعه مسئولیت پذیری در حوزه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و ایجاد همگرایی میان آنان، ششمین دوره همایش مدیریت سبز روز 19 دی ماه سال جاری در تهران ، مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می گردد.

هدف از این دوره از همایش، شناسائی و درک صحیح از چالش های سازمان ها و همسویی بین برنامه های ارتقا کیفیت و بهره وری با احترام به محیط زیست است. بدین منظور موضوعات همایش به نیازهای فعلی سازمان از قبیل توسعه پایدار؛ مدیریت انرژی و محصول سبز توجه می نماید. ساختار علمی همایش با رویکرد توسعه سازوکار ها ی نوین مدیریت و با تمرکز بر مسئولیت پذیری طراحی شده است.

به کلیه ثبت نام کنندگان در این همایش یک سری هندبوک کیفیت جوران(ویرایش 2010 – در چهار مجلد و در 1300 صفحه ترجمه و چاپ شده است) که با تمرکز بر رویکرد کیفیت سبز تدوین شده است،وهمچنین چندین جلد کتاب ویرایش 2010 و2011 درحوزه های فوق اهدا می گردد.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید