اولين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات در تاریخ 11 اسفند 1389 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 105 عنوان مقاله تخصصی شامل 586 صفحه منتشر گردیده است;;. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فن آوري اطلاعات

 

رهيابي رباتهاي متحرك همه جهته سريع به روش دايره مرزي
راهكارهاي جديد در افزايش كيفيت سرويس سوييچ CICQ-VCQ همراه با كاهش در فضاي هسته
بررسي مزايا و معايب پياده سازي سناريوي تركيبي web2.0 SOA بر روي عملكرد يك شركت گردشگري فرضي
زمانبندي ايستاي كارهاي مستقل در سيستم هاي چندپردازنده اي همگن با استفاده از رهيافت بهينه سازي كلوني مورچه ها
كاهش مصرف انرژي در شبكه هاي حسگر، با انتخاب سرخوشه مناسب بر اساس منطق فازي (
بررسي و مقايسه متدولوژي و ابزار هاي ساخت آنتولوژي در وب معنايي
معماري هاي مهندسي متدولوژي – بررسي ادبيات موضوع و يك مقايسه
پيشبيني ورشكستگي شركتهاي موجود در بورس با استفاده از سيستم خودكار فاز ي -يلماك
سنجش توسعه فناوري اطلاعات در سازمان شهرداري: موردكاوي شهرداري شاهرود
بهينه سازي جتسجوي فرامكاشفه پرتو محلي و اجراي آن روي تابع تست ACKLEY
راه كارهاي بهبود پروتكل مديريت كليد محرمانگي در شبكه وايمكس
مقايسه الگوريتم هاي يادگيري تقويتي در برنامه ريزي توليد مبتني بر عامل
استفاده از مدل شبكه عصبي براي تخمين سرعت خطي نانوالياف پلي(آكريلونيتريل)
دسته بندي خودكار متون فارسي با استفاده از شبكه هاي عصبي
خصوصي سازي روش استخراج كلمات كليدي در متون فارسي
A Security Modeling Approach Using Web Service-Based Infrastructure In E-Government
تلفيق معماري سرويسگرا و خط توليد نرم افزار
از بين بردن ابهام در نقشه هاي توژولوژيكي با كمك زنجيره هاي ماركف و تئوري دمپستر شفر
استخراج و طبقه بندي تصاوير عنبيه چشم به كمك بعد فركتالي و رنگ موثر عنبيه
ارائه الگوريتمي براي پيوسته سازي نقاط دريافت شده از سامانه موقعيت ياب جهاني به كمك خوشه بندي و زنجيره ماركوف
بهينه سازي ميزان يادگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي (درآموزش نظارتي) با استفاده از مجموعه هاي فازي
امنيت و اتكاپذيزي در سزويس هاي وب
يك مدل غير متمركز تطبيق پذير براي كروگرافي سرويس هاي وب مبتني بر ماشين حالت UML
مانيتور فرآيند BPEL با استفاده از مدل مخفي ماركف (HMM) در معماري سرويس گرا (SOA)
نشانه گذاري چند گانه تطبيق پذير تصاوير پزشكي در حوزه تبديل موجك
مقايسه كارايي ماشين بردار پشتيبان و درخت هاي تصميم در سيستم هاي تشخيص نفوذ
ارائه راهكارمناسب جهت افزايش ايمني كارت هاي هوشمند غير تماسي از نوع مايفر كلاسيك k 1 در حمل ونقل شهري
Using Timed Petri-Nets for Specifying Elaborate Requirements in Service Oriented Systems
A Framework for Using Software Measurement in Oil Companies
ارائه يك الگوريتم بهينه از لحاظ مصرف انرژي و ارسال مطمئن داده در شبكه هاي حسگر بيسيم
ارائه يك روش آماري مستقل از نوع طبقه بندي كننده، براي انتخاب بهينه ويژگي ها در مسائل تشخيص الگو با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ارائه روشي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي رمز گشايي يك متن رمز شده
نهان نگاري تطبيق پذير مقاوم و پر ظرفيت با استفاده از تبديل موجك
Increasing Network Lifetime in WSNs with Use of Learning Automata in Clustering Method
الگوريتن طزاحي هدارات بزگشت پذيز بز اساس پياده ساسي هالتي پلكسزي
تشخيص اعداد فارسي ( عربي ) با استفاده از ساختار تركيبي SVM/HMM
استفاده از داده كاوي براي شناسايي رفتار مشتري
ارزيابي الگوريتم هاي زمانبندي مبتني بر محدوديت هاي بودجه و مهلت اتمام در گريدهاي سودمند
يك چارچوب براي بكارگيري آنتالوژي در فعاليت هاي مختلف توسعه نرم افزار
ارائه يك دسته بندي تجمعي به منتظور دسته بندي سيگنال گفتار
پيشگويي موقعيت نودها در شبكه هاي خاص منظوره متحرك با استفاده از يادگيري كندرو
ارائه يك سبك معماري نرم افزار بلادرنگ توزيع شده مبتني بر رويداد براي سيستم هاي راديو شناسه
بازشناسي رابطه تقابل در زبان فارسي در حالت حذف نقش نماي گفتمان به كمك ماشين بردار پشتيبان
Identity Verification Technique with using eye Iris modals and Fractal Techniques
يكالگوريتم جديد با استفاده از روشهاي MCMC وتكنيك زمانبندي مجدد كارهاي مستقل درگريد
خوشه بندي ، وزن دهي به ويژگي ها با استفاده الگوريتم PSO
شناسايي پلاك خودرو ( نوع ايران) توسط گوشي هاي تلفن همراه با استفاده از تكنيك هاي بينايي ماشين
بهبود فرآيند مديريت ارتباط با مشتري با سرمايه گذاري بر روي فماروي اطلاعات در سازمان ها
كاربرد پردازش هاي موازي در سيستم هاي تجارت الكترونيك
بهبود استخراج جلسات معنايي كاربر با استفاده از وب معنايي
ارايه روشي جهت كاهش سربار مسيريابي در شبكه هاي سيار موردي با استفاده از اطلاعات موقعيتي
بهبود خوشه بندي و رتبه بندي صفحات متني اخبار در گروه هاي خبري
تشخيص فرستنده اوليه با روش همكاري در شبكه هاي راديويي
ارائه يك راه حل بدون بن بست براي حل مساله غذا خوردن فيلسوف ها با استفاده از تبديل گراف
يك روش بيزي براي رفع ابهام معنايي كلمات در زبان فارسي با تأكيد بر ويژگيهاي محلي كلمه
ارايه يك مدل تحرك سه بعدي واقعگرايانه براي شبكه هاي بي سيم ويژه
كاربردهاي خاص شبكه هاي صنعتي در معادن و زير آب
ارائه يك روش هوشمند براي پيش بيني روند درمان ، ارائه روش درمان و انتخاب موثرترين پارامترهاي درماني در بيماري سرطان مري با استفاده از تركيب شبكه هاي عصبي و الگوريتم ژنتيك
ارائه يك مدل انسداد سيگنال سه بعدي براي مدلهاي تحرك واقع گرايانه در شبكه هاي موردي
طراحي نرم افزار تشخيص بيماري قلبي در افراد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
مقايسه الگوريتم پرندگان و الگوريتم جستجوي گرانشي بهبود يافته در آموزش مدل پنهان ماركوف
مطالعه مقايسه اي روش هاي اوراكل آزمون برنامه هاي وب
استفاده از معاني موجود در ساختار هستان شناسي جهت رتبه بندي مفاهيم آن
افزايش كارايي سيستم هاي تجارت الكترونيك با استفاده از سيستم هاي توصيه گر
كشف و حذف حمله سياهچاله جمعي در شبكه هاي سيار ادهاك
افزايش موفقيت پروژه هاي فناوري اطلاعات با استفاده از مديريت استرتژيك و مديريت ريسك
استفاده از منطق فازي جهت تقسيم بندي تصاوير
استخراج ويژگي از تصاوير عنبيه با استفاده از شبكه ICM
بهبود ذخيره انرژي با ارائه طرح هشدار دو سويه براي شبكه هاي حس گر بي سيم
صفآرايي هندسي رباتهاي متحرك
استفاده بهينه از نگاشت آشوب و تبديلات SVD-DWT در واتر ماركينگ
منطق فازي در تعيين و كنترل حداكثر سرعت خودرو
برچسب زني آماري كلمات فارسي با استفاده از وندها
ساخت سريع KD_Tree مبتني بر SAH با انتخاب بهترين صفحه برش به صورت بازگشتي
پياده سازي آنالوگ نرون هاي شبكه عصبي در تكنولوژي VLSI
Using the Fractal Theory and Neural Networks to Forecast Big Earthquakes: A Case Study on Turkey
بررسي توجيه هاي تمركز گرايي در فناوري اطلاعات ايران
يك الگوريتم دسته ماهي هاي مصنوعي خود تطبيقي
ارائه يك الگوريتم موازي روي معماري PRAM با حافظه EREW جهت محاسبه دترمينان ماتريس هاي غير مربعي از مرتبه N ×2
جايگاه سيستم مديريت امنيت اطلاعات در سيستم هاي حساس پتروشيمي
تحليل ابعاد مختلف ابزار Yahoo Pipes براي ايجاد Mashup
بهبود تركيب شبكه هاي عصبي مبتني بر نظريه دمپستر – شفر
بهبود كيفيت تصاوير اثر انگشت به منظور بكارگيري در سيستمهاي تأييد هويت
بهينهسازي تخمين اوليه الگوريتم توزيع شده نقطهايي جهت مدلسازي آناتومي قلب در تصاوير پزشكي
شناسايي حالت چهره با استفاده از سيستم فازي-عصبي وفقي (ANFIS)
دسته بندي سيگنالهاي مغزي و كاربرد آن در تعيين احساسات با استفاده از دسته بندي كننده SVM
پردازش اسناد فارسي چند ستوني با تكيه بر آناليز منطقي
روشي جديد براي حل مسئله كوتاهترين ابر رشته با استفاده از الگوريتم ممتيك
زمانبندي با مدل پتري نت
الگوي جديد جهت توسعه سيستم هاي تصميم يار
تكنيك ادغام وظايف جهت بهبود زمان بندي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
ارائه يك روش تركيبي از الگوريتم هاي ممتيك و ايمني مصنوعي براي حل مسئله RCPSP
ارائه مدلي براي عامل هاي مذاكره كننده در گريد با استفاده از منطق فازي و الگوريتم يادگيري Q
مسيريابي فازي مبتني بر كيفيت خدمات در شبكه هاي حسگر بيسيم
Quantum Modelling and simulation of 2×4 decoder based on the QWMODFET technology
Predicting partition coefficients of migrants in food simulant/polymer systems using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System
رنگ آميزي گراف با استفاده از الگوريتم جستجوي الكترومغناطيس نماي راهبري شده
استفاده از الگوريتم جستجوي جاذبه گرانشي هدايت شده در حل مسأله رنگ آميزي گراف
روش نوين بهينه سازي زمان– هزينه در تخصيص منابع در سيستم هاي گريد و پياده سازي آن با استفاده از الگوريتم جستجوي جاذبه گرانشي
ارائه يك راهكار جهت استفاده از تكنيك هاي داده كاوي در فرآيند نگهداري و تعميرات
ارائه يك الگوريتم خوشه بندي جديد به روش ژنتيك
محاسبه ضريب بهره وري جامع فراگير در سيستمهاي اطلاعاتي با استفاده از منطق فازي
مدلسازي و ارزيابي سيستم هاي اطلاعاتي با استفاده از شبكه هاي پتري فازي
شناسايي سيستم غير خطي با استفاده از شبكه هاي عصبي و موجك
كنترل فرآيند شيميايي CSTR با استفاده از شبكه عصبي پيش بيني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید