انتشار مجموعه مقالات اولين همايش جلوه هاي فرهنگي استان كردستان

انتشار مجموعه مقالات اولين همايش جلوه هاي فرهنگي استان كردستان

انتشار مجموعه مقالات اولين همايش جلوه هاي فرهنگي استان كردستان

مجموعه مقالات اولين همايش جلوه هاي فرهنگي استان كردستان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش جلوه هاي فرهنگي استان كردستان در تاریخ 27 مهر 1390  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 30 عنوان مقاله تخصصی شامل 366 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش جلوه هاي فرهنگي استان كردستان به شرح زیر می باشد:

 

مدح و رثاي اهل بيت پيامر در شعر كردي
جايگاه و نقش قوميت در برنامه درسي الگويي براي توسعه
فرهنگ، اشتراكات فرهنگي و نقش آن در توسعه پايانه هاي مرزي مطالعه موردي: بازارچه مرزي باشماق مريوان
سنت فرهنگي مبناي پيشرفت درجامعه ي كردستان
نگاهي تحليلي به منظومه هاي شفاهي بيت در كردستان
بررسي آثار فرهنگي توسعه گردشگري و نقش آن در فرهنگ استان كردستان
ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان كردستان
منطقه تفريحي فرهنگي اورامان فرصتي بالقوه و امن براي سرمايه گذاري و توسعه شهرستان سرو آباد
مفهوم و ماهيت عدالت و پيشرفت با رويكرد اسلامي ايراني
تنوع قومي فرهنگي به عنوان يك فرصت براي عزت و اقتدار فرهنگي ايران اسلامي
زبان كردي و زبانهاي ايران باستان
پلهايتاريخي كردستان نماد زيبايي هندسه و پايداري
سيماي حضرت محمد(ص) در شعر ستوده
توريسم و اكوتوريسم ثروت نهفته و بي نظير گردشگري در مناطق حفاظت شده استان كردستان
بررسي توريسم فرهنگي در مناطق روستايي مطالعه موردي روستاي اورامان تخت كردستان
برنامه ريزي گردشگري فرهنگي استان كردستان براساس شاخص اقليمي
گردشگري فرهنگي استان كردستان و نقش آن در توسعه صنعت توريسم
زبان، هويت قومي و هويت ملي
زبان كردي گنجينه اي بكر در پالايش زبان فارسي از واژگان انيراني
هويت بومي و نقش آن در بقا ء و حفظ فرهنگبومي مطالعه موردي منطقه كردستان ايران
وحدت اسلامي
بررسي اثرات پديده جهاني شدن برفرهنگ درجامعه ا ستان كردستان
مشاهير علمي و فرهنگي شافعي مذهب در مناطق كردنشين ايران در عصر سلجوقي
لباس و فرهنگ مردم كرد
بررسي نقش شعراي پارسي گوي اخير كرد در تحكيم هويت ملي و اتحاد ايراني – اسلامي
معرفي شاعر كرد نالي و جايگاه كنايه در ديوانش
گردشگري روستايي راهكاري سازنده براي توسعه روستايي نمونه موردي: روستاي پالنگان
بررسي توريسم جاذبه هاي طبيعي و نقش آن در توسعه پايدار شهري محدوده مورد مطالعه شهرستانمريوان
تحليلي بر عوامل موثر برگسترش گردشگري در استان كردستان با استفاده ازمدل SWOT
نقش انسان و طبيعت در شكل گيري معماري بومي سكونت گاه هاي سنتي مطالعه موردي منطقه كوهستاني اورامانات كردستان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید