چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصادي برگزار می شود

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، چهارمين همايش ملي زمين شناسي اقتصادي 17 لغایت 18 اسفند ماه 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در خوراسگان برگزار می شود.

محورهاي همايش:
زمين شناسي اقتصادي كانسارهاي آذرين و دگرگوني
زمين شناسي اقتصادي كانسار هاي رسوبي
مدل سازي پترولوژيكي كانسارهاي معدني سنگهاي آذرين و دگرگوني
ارتباط زمين شناسي اقتصادي و معدنكاري
زمين شناسي اقتصادي و ژئوتوريسم
اكتشافات ژئوشيميايي كانسارهاي معدني
اكتشافات ژئوفيزيكي كانسارهاي معدني
جايگاه  پترولوژي در پي جويي و اكتشافات ذخاير معدني
زمين شناسي اقتصادي و مسائل زيست محيطي
كاني شناسي و جواهر شناسي
پترولوژي سنگهاي آذرين و دگرگوني

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبيرخانه: 03115354007 (داخلی 2569)
فکس دبيرخانه: 03115354033
ایمیل: 4th-eco-geology@khuisf.ac.ir
وب‌سایت: http://4th-eco-geology.blogsky.com/

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید