فراخوان کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی

http://www.callforpapers.ir/کنگره بین المللی پیوست نگاری فرهنگی، 15 تا 17 آذر 1391 توسط مركز راهبري مهندسي فرهنگي استان بوشهر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، علاقه مندان برای ارائه مقالات علمی تخصصی خود در این کنگره بزرگ، می توانند چکیده مقالات را تا پایان فروردین ماه 1391 در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

 

پيوست نگاري فرهنگي: مباني نظري و الزامات

 • ابعاد نظري و مؤلفه هاي پيوست فرهنگي

 • اهداف و ضرورت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تدوين و اجراي پيوست فرهنگي

 • روش شناسي تدوين پيوست فرهنگي

 • پيوست فرهنگي از منظر اسلام، ساير مكاتب، مطالعه تطبيقي آن

 • الزامات وانتظارات فرهنگي در اجراي سياست ها، برنامه ها و طرح هاي توسعه اي از منظر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله)

 • پيوست فرهنگي و الزامات حقوقي و قانوني

 • نسبت پيوست فرهنگي و انواع ديگر ارزيابي تأثير (اجتماعي، زيست محيطي و …)

 • پيوست فرهنگي و تجارب جهاني

پيوست نگاري فرهنگي راهبردها ، سياست ها و مطالعات كاربردي
در نظام فرهنگي:

 • پيوست فرهنگي و الگوي اسلامي، ايراني پيشرفت

 • پيوست فرهنگي و نقشه مهندسي فرهنگي

 • پيوست فرهنگي، فرآيند جهاني شدن و ارتباطات فرهنگي

 • پيوست فرهنگي در رسانه و فن آوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي

 • پيوست فرهنگي، جنگ نرم، فضاهاي مجازي

 • پيوست فرهنگي، توسعه فرهنگي و زيست بوم

در نظام اجتماعي:

 • پيوست فرهنگي در طرح هاي امنيتي و انتظامي

 • پيوست فرهنگي، امنيت و آسيب هاي اجتماعي

 • پيوست فرهنگي، بهداشت، سلامت و محيط زيست

 • پيوست فرهنگي، زنان و خانواده

 • پيوست فرهنگي ، جوانان و اوقات فراغت

 • پيوست فرهنگي در مديريت شهري، معماري و شهرسازي

در نظام اقتصادي:

 • پيوست فرهنگي و توسعه پايدار

 • پيوست فرهنگي و مديريت استراتژيك

 • پيوست فرهنگي و مسئوليت اجتماعي شركت‌ها

 • پيوست فرهنگي، فرهنگ سازماني و بهره وري

 • پيوست فرهنگي و نقش آن در توليد، نوآوري و كارآفريني

 • پيوست فرهنگي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

 • پيوست فرهنگي در طرح ها، شهرك هاي صنعتي، مناطق اقتصادي و گمركات

 • پيوست فرهنگي در طرح هاي خدماتي، بازرگاني و حمل و نقل

 • پيوست فرهنگي در طرح ها و پروژه هاي توسعه روستايي و كشاورزي

 • پيوست فرهنگي در ميراث فرهنگي و گردشگري

پيوست فرهنگي: نظام اجرايي، ساختارها و فرآيندها

 • پيوست فرهنگي، سازوكار وفرآيند عملياتي كردن آن

 • پيوست فرهنگي،نظام ارزيابي، نظارت و پايش آن

 • تضمين‌هاي قانوني و اجرايي عملي شدن پيوست فرهنگي

 • مسئوليت فرهنگي شركت ها، مباني و ضرورت ها

 • پيوست فرهنگي، بهره مندي از ظرفيت هاي فرهنگي نهادهاي تخصصي، دانشگاه ها و بخش خصوصي

 • پيوست فرهنگي و سازو كار نهادينه سازي،توانمندي، ايجاد انگيزه و التزام مديران در طراحي و اجراي آن

 • پيوست فرهنگي، ظرفيت سازي علمي، كارشناسي و منابع انساني

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید