فراخوان برگزاری همایش ژئوپلیتیک شیعه

http://m-safir.ir/cms/images/poster_shiite_conf1.jpgبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، انجمن ژئوپلیتیک ایران همایشی با عنوان “ژئوپلیتیک شیعه” را در مهرماه ۱۳۹۱ در قم برگزار می کند.

اهداف همایش:

معرفی اهمیت و ضرورت موضوع ژئوپلیتیک شیعه در ایران و منطقه ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر و همفکری میان اندیشمندان و محققین حوزه و دانشگاه در زمینه ژئوپلیتیک شیعه آشنایی دانشجویان، پژوهشگران و تصمیم گیران با آخرین یافته های پژوهشی در حوزه ژئوپلیتیک شیعه دستیابی به راهکارهای عملی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب در حوزه سیاست خارجی

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: ۲۰ اسفند ۱۳۹۰

اعلام نتایج داوری مقالات: ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ تیر ۱۳۹۱

اعلام نتایج داوری اصل مقالات: ۳۰ مرداد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید