استاد ایرانی رئیس جامعه سم شناسان پزشکی آسیا و اقیانوسیه شد

دکتر رضا افشاری استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رای گیری سال 2012 به عنوان رئیس جامعه سم شناسان آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، دکتر رضا افشاری دانشیار سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رای گیری سال 2012 جامعه سم شناسی پزشکی  آسیا و اقیانوسیه که 40 کشور در آن عضویت دارند با اکثریت آرا رئیس منتخب این جامعه شد.

افشاری با اشاره به اینکه در جامعه سم شناسی پزشکی آسیا و اقیانوسیه کشورهایی از جمله چین، ویتنام، هند، سریلانکا، عربستان و برخی از کشورهای آفریقایی، اروپایی و آمریکایی عضویت دارند، اظهار داشت: این جامعه در زمینه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و برگزاری نشستهای بین المللی فعالیت می کند.

عضو مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تبادل آخرین دستاوردهای علمی در زمینه سم شناسی پزشکی میان کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی، برگزاری دوره های آموزش مداوم در قالب کلاسهای بازآموزی برای اعضاء جامعه سم شناسان پزشکی به ویژه سموم ارگان فسفره و داروهای غیر قانونی، انجام فعالیتهای پژوهشی مشترک و برقراری ارتباط با موسسات دولتی کشورهای مختلف برای تدریس سم شناسی بالینی را از دیگر فعالیتهای این جامعه برشمرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار داشت: تصمیم گیری علمی برای سطح سالم بودن مواد غذایی و تاثیر گذاری واردات یا صادرات محصولات غذایی، برنامه ریزی برای ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش آلودگی های هوا، آب و غذا، افزایش هماهنگی های آموزشی و تحقیقاتی میان ایران و دیگر کشورها، گسترش آموزشهای فوق تخصصی بین المللی در کشور و برگزاری نشستهای بین المللی را از جمله مزایای کسب این عنوان برای کشورمان برشمرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید