کارگاه آموزشی اصول حقوقی در تنظیم قراردادها و حل و فصل اختلافات بر پایه داوری

http://allconferences.ir/images/training.jpgبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، کارگاه آموزشی اصول حقوقی در تنظیم قراردادها و حل و فصل اختلافات بر پایه داوری سه شنبه 09 اسفند 1390 توسط شرکت مهندسی نرم افزار رهرو سیستم شرق در مشهد برگزار می شود.

موضوعات:
مقدمه (قرارداد ؛ ماهیت و محتوی آن ، شرایط لازم در تدوین قرارداد)
انواع قرارداد (عقد،ایقاع و …)
شروط در قرارداد
– تضامین در قرارداد
تعاریف در قلمرو داوری (خواهان،خوانده،دادخواست و درخواست ، داوری داور،شروط داوری،مراکز داوری،موافقتنامه داوری)
قلمرو اجرای داوری (داوری داخلی،داوری بین المللی،تجاری و غیر تجاری)
محدودیتهای ارجاع به داوری (محدودیت اشخاص،محدودیت موضوعات)
چگونگی انتخاب داور (قرارداد،توافق،توسط دادگاه)
دادگاه صلاحیتدار انتخاب داور
تعداد داوران و شرایط داور و اشخاص ممنوع از داوری
قبولی داوری
استعفاء داور،حرج داور
نحوه رسیدگی داوری و مدت زمان آن
جلب و ورود ثالث در داوری
رأی داور-تصحیح رأی،مدت رأی،محتوی رأی،قواعد رأی
اعتراض به رأی(دادگاه صالح،زمان اعتراض)
از بین رفتن و بطلان داوری
اجرای رأی داور ، تعرفه داوری
مسئولیت مدنی و کیفری داور
سایر مقررات داوری

تلفن تماس با دبیرخانه: 05118676042
نمابر: 05118911095
آدرس سایت: www.Rahrosystem.com/Ed
آدرس ایمیل: info@rahrosystem.com

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید