سومین شماره زبان شناخت منتشر شد

http://www.callforpapers.irسومین شماره دو فصلنامه علمی تخصصی زبان شناخت به مدیر مسئولی دکتر حمیدرضا آیت اللهی و سردبیری دکتر زهره زرشناس در اختیار علاقه مندان حوزه زبان شناسی و ادبیات فارسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، به سوی چارچوب سیاست زبانی ملی نوشته طاهره احمدپور، بررسی ساخت های مصدری در برخی گویش های استان اصفهان نوشته محمدمهدی اسماعیلی، نیایشی برای پدربزرگی نوشته رحمان بختیاری و مریم جباری، افعال قیدگون نوشته والی رضایی و سید حمزه موسوی، وام واژه خدیو در شاهنامه فردوسی نوشته زهره زرشناس، ماهیت واکه درج شده در وام واژه های انگلیسی در زبان فارسی بر مبنای نظریه بهینگی نوشته بتول علی نژاد و ملیحه رحیمی، ضمایر سکایی(ختنی) نوشته مهشید میرفخرایی و محسن میرزایی عناوین مقالات این شماره دو فصلنامه علمی تخصصی زبان شناخت هستند.

نکته ها عنوان بخش ضمیمه این نشریه است که شامل مقاله «چند برداشت از یک واژه در گزیده های زادسپرم» نوشته مهدی شاکری و ارائه قرائتی جدید از یکی از کلمات کتاب زند بهمن یسن نوشته جواد لطفی نوذری می شود.

همچنین قابل ر انتهای دو فصلنامه زبان شناخت خلاصه مقالات به زبان انگلیسی درج شده است. علاقه مندان می توانند برای خرید این فصلنامه با شماره 88053935 تماس بگیرید و برای خرید اینترنتی به نشانی اینترنتیWWW.IHCS.IR مراجعه کنید. همچنین در صورت پیامک کردن نام کتاب به شماره 3000122104  از سوی فروشگاه کتاب پژوهشگاه برای هماهنگی ارسال پستی کتاب تماس گرفته خواهد شد. در این شماره از نشریه، 7 مقاله از 11 نویسنده داوری و چاپ شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید