کارگاه های تخصصی در روابط عمومی های دانشگاه آزاد برگزار می شود

http://www.callforpapers.irکارگاه های آموزش عکاسی در روابط عمومی های دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

این کارگاه ها به همت دبیرخانه جشنواره عکس آزاد در 17 منطقه دانشگاه آزاد اسلامی و واحد های تابعه در حال برگزاری است.

به گفته مهدی فلاخوئی نژاد، مدیر برگزاری دوره های عکاسی، این طرح به منظور آموزش تخصصی عکاسی به واحدها، مدیران و کارکنان روابط عمومی دانشگاه آزاد با هدف استفاده بهینه از توانمندیهای موجود در این مرکز در حال اجرا می باشد.

مدیر برگزاری این طرح افزود: این کارگاه ها در هر واحد به مدت 2 الی 3 روز با حضور مهدی رحیمیان استاد پیشکسوت عکاسی در حال برگزاری است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید