برگزاری دوره ی تخصصی مدیریت شهری ـ گردشگری شهری در استانبول

http://www.bananews.ir/ دوره ی تخصصی مدیریت شهری ـ گردشگری شهری / Urban Management _ Urban Tourism  با هدف آشنایی مدیران شهری با راهبردهاي توسعه گردشگري در شهر و بازشناسی توجهات کلیدی به مفهوم گردشگري شهري توسط مرکز بین المللی پژوهش هنر و معماری و با همکاری شهرداري استانبول و وزارت فرهنگ و گردشگري تركيه از تاریخ 8- 4 اردیبهشت 1391 خورشیدی / 27– 23 آوریل 2012 میلادی در ترکیه / استانبول برگزار می-شود. .

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، بررسی گردشگري شهري؛ محدوديت ها و امكانات ، تجربيات توسعه گردشگري شهري در استانبول ، فضاهاي شهري و گردشگري ، زيرساخت ها ، مشاركت مردم در توسعه گردشگري از محورهای برگزاری این دوره ی تخصصی می باشد .

مهلت ثبت نام : تا تاریخ 28 فروردین 1391 خورشیدی

(با توجه به محدودیت ظرفیت اولویت بر اساس تاریخ ثبت نام خواهد بود.)

هزینه ثبت نام:

1. تا تاریخ 28/12/ 1390 معادل 000, 500 ,12 ريال

2. تا تاریخ 28/01/ 1391 معادل 000, 500 ,15 ريال

روابط عمومی دبیرخانه :

88972728- 88972716

نمابر : 88972715

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید