برگزيدگان هفدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي معرفي شدند

http://researchvice.tbzmed.ac.ir/uploads/8/Cms/News/Record/b68.jpgمراسم تقدير از برگزيدگان هفدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي، 27 دي ماه جاري در سالن همايش‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار مي‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، محمد رضا حسني، دبير هفدهمين جشنواره علوم پزشکي رازي با اعلام اين مطلب خاطرنشان كرد: از ميان 828 اثر رسيده به دبيرخانه هفدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي در 10 حوزه علمي، 44 نفر در بخش برگزيدگان حقيقي برگزيده شدند.

وي اظهار داشت: آثار در حوزه‌هاي تخصصي علوم پايه، علوم باليني داخلي، علوم باليني جراحي، علوم دارويي، علوم دندانپزشکي، علوم توانبخشي و پيراپزشکي، علوم بهداشتي، مديريت و تغذيه، فن‌آوري هاي نوين، HSR (تحقيقات سيستم هاي بهداشتي) و ابداعات و اختراعات بررسي شدند كه به جز بخش HSR در ساير بخش‌ها محققان برتر انتخاب شدند.

وي با اشاره به ثبت‌نام برگزيدگان حقيقي به عنوان نخبه در بنياد ملي نخبگان گفت: برگزيدگان ضمن دريافت لوح تقدير، تنديس جشنواره و جايزه نقدي، مشمول امتيازات و جوايز ديگري از جمله اعطاي دو پايه تشويقي به اعضاي هيأت علمي برگزيده پس از تصويب هيأت امناي دانشگاه، دريافت گرنت تحقيقاتي تا سقف 250 ميليون ريال (برگزيد‌گان اول)، 150 ميليون ريال (برگزيدگان دوم) و 100 ميليون ريال (برگزيدگان سوم، محققين جوان و دانشجو)، دريافت وام مسكن تا سقف 80 ميليون تومان، وام خودرو، وام لوازم منزل و قرض‌الحسنه، استفاده از تسهيلات نظام وظيفه جهت مشمولان، خروج از كشور بدون سپردن وثيقه براي شركت در همايش‌ها و مسابقات علمي براي مشمولان، كمك هزينه تحصيلي براي دانشجويان و كمك هزينه مسافرت علمي، كمك هزينه فرصت مطالعاتي براي دانشجويان مقطع دكتري تخصصي، جايزه علمي شهيد چمران بنياد ملي نخبگان ويژه محققان دوره‌هاي پسادكتري، اعتبار پژوهشي مرحوم دكتر كاظمي‌ آشتياني ويژه استادياران جوان،

سفر زيارتي عمره مفرده و امكان انجام خدمت وظيفه براي دانش‌آموختگان برگزيده با انجام يك پروژه پژوهشي يك ساله با هماهنگي با بنياد ملي نخبگان مي‌شوند.

دبير هفدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي در خصوص برگزيدگان حقيوقي جشنواره هم گفت: از بخش سازمان‌هاي غيرانتفاعي حامي پژوهش يک سازمان، از بين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، سه دانشگاه در سه تيپ، از بين كميته‌هاي تحقيقات دانشجويي، سه کميته، از بين مراكز تحقيقاتي، هشت مرکز و از بين نشريات علمي پژوهشي، دو نشريه فارسي و دو نشريه انگليسي و همچنين يک مرکز رشد برگزيده شده اند.

*برگزيدگان حقوقي هفدهمين جشنواره تحقيقات علوم پزشكي رازي*

دانشگاه‌هاي برتر علوم پزشكي كشور

رتبه اول در تيپ يک: دانشگاه علوم پزشکي درماني تهران

رتبه اول در تيپ دو: دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله (عج)

رتبه اول در تيپ سه: دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

نشريات علوم پزشكي برتر

نشريات علوم پزشکي مصوب (زبان انگليسي)

Iranian Journal of Basic Medical Sciences از دانشگاه علوم پزشکي مشهد و

International Journal of Preventive Medicine از دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

نشريات علوم پزشکي مصوب برگزيده (زبان فارسي)

مجله کومش از دانشگاه علوم پزشکي سمنان

مجله تحقيقات علوم پزشکي دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

مراکز تحقيقاتي علوم پزشکي برگزيده

مراكز داراي رديف مستقل بودجه

باليني: غدد و متابوليسم تهران

بيومديکال: علوم کاربردي دارويي تبريز

مراکز فاقد رديف مستقل بودجه با سابقه فعاليت بيش از سه سال

باليني: روانپزشکي تهران

بيومديکال: ريزفن‌آوري دارويي تبريز

مراکز فاقد رديف مستقل بودجه با سابقه فعاليت يك تا سه سال

باليني: گوارش و کبد بقيه الله(عج)

بيومديکال: پزشکي توليدمثل جهاد دانشگاهي

مراکز فاقد رديف مستقل بودجه با سابقه فعاليت کمتر از يک سال

باليني: اختلالات اسکلتي و عضلاني اصفهان

بيومديکال: سم شناسي اهواز

مرکز رشد فن‌آوري برگزيده

مرکز رشد لوازم و تجهيزات پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران

کميته هاي تحقيقات دانشجويي علوم پزشکي برگزيده

رتبه اول در تيپ يک: دانشگاه علوم پزشکي درماني تهران

رتبه اول در تيپ دو: دانشگاه علوم پزشکي مازندران

رتبه اول در تيپ سه: دانشگاه علوم پزشکي فسا

سازمان غيردولتي حامي پژوهش برگزيده

مؤسسه محب

*برگزيدگان حقيقي هفدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشکي رازي*

گروه تخصصي علوم باليني – جراحي

خليل قاسمي فلاورجاني از دانشگاه علوم پزشکي تهران، رتبه دوم گروه محققان

عليرضا برادران رفيعي از دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي، رتبه دوم گروه محققان

محمد قاسمي راد از دانشگاه علوم پزشکي اروميه، برگزيده جوان

گروه تخصصي علوم باليني – داخلي

فرزاد حدائق از دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي، رتبه دوم گروه محققان

احمد غني زاده از دانشگاه علوم پزشکي شيراز، رتبه دوم گروه محققان

علي پاشا ميثمي از دانشگاه علوم پزشکي تهران، رتبه سوم گروه محققان

شيرين حسني رنجبر از دانشگاه علوم پزشکي تهران، پژوهش برتر

مهدي محمدنژاد از دانشگاه علوم پزشکي تهران، پژوهش برتر

نريمان نظامي از دانشگاه علوم پزشکي تبريز، برگزيده جوان

پاتريشيا خشايار از دانشگاه علوم پزشکي تهران، برگزيده دانشجو

گروه تخصصي علوم بهداشتي،‌ مديريت و تغذيه

اکبر فتوحي از دانشگاه علوم پزشکي تهران، رتبه اول گروه محققان

راهب قرباني از دانشگاه علوم پزشکي سمنان، رتبه سوم گروه محققان

سيد غلامرضا موسوي از دانشگاه تربيت مدرس، رتبه سوم گروه محققان

احمدعلي عنايتي از دانشگاه علوم پزشکي مازندران، پژوهش برتر

پريناز پورصفا از دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، برگزيده جوان

اميرحسين صاحبکار از دانشگاه علوم پزشکي مشهد، برگزيده دانشجو

گروه تخصصي علوم دندانپزشکي

ناصر اصل امين آبادي از دانشگاه علوم پزشکي تبريز، رتبه دوم گروه محققان

مسعود پريرخ از دانشگاه علوم پزشکي کرمان، رتبه سوم گروه محققان

فاطمه عزالديني اردکاني از دانشگاه علوم پزشکي يزد، رتبه سوم گروه محققان

سيد امير دانش ثاني از دانشگاه علوم پزشکي مشهد، برگزيده جوان

کيوان سهرابي انارکي از دانشگاه علوم پزشکي يزد، برگزيده دانشجو

گروه تخصصي علوم دارويي

عباس شفيعي از دانشگاه علوم پزشکي تهران، رتبه اول گروه محققان

اميررضا جليليان از سازمان انرژي اتمي، رتبه دوم گروه محققان

رامين ميري از دانشگاه علوم پزشکي شيراز، رتبه سوم گروه محققان

جواد بهروان سوم از دانشگاه علوم پزشکي مشهد، رتبه سوم گروه محققان

شهلا سلطان پور از دانشگاه علوم پزشکي زنجان، برگزيده جوان

محسن شهلايي از دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، برگزيده دانشجو

گروه تخصصي ابداعات و اختراعات

مينا عرب بني اسد از دانشگاه صنعتي شريف، برگزيده جوان

گروه تخصصي فن‌آوري‌هاي نوين

حسين بهاروند از پژوهشگاه رويان جهاد دانشگاهي، رتبه اول گروه محققان

محسن عادلي از دانشگاه علوم پزشکي تبريز، رتبه سوم گروه محققان

مهريار حبيبي رودکنار از سازمان انتقال خون، رتبه سوم گروه محققان

سلاله خرميان طوسي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، برگزيده جوان

سيد محمود مسيحا هاشمي از دانشگاه تربيت مدرس، برگزيده دانشجو

گروه تخصصي علوم پايه

پرويز نوروزي از دانشگاه تهران، رتبه اول گروه محققان

علي اصغر انصافي از دانشگاه صنعتي اصفهان، رتبه دوم گروه محققان

سيما رافتي از انستيتو پاستور ايران، رتبه سوم گروه محققان

بلال خليل زاده از دانشگاه علوم پزشكي تبريز، برگزيده جوان

ناصر احمدبيگي لاهيجاني از دانشگاه تربيت مدرس، برگزيده دانشجو

هومن صدري اردکاني از پژوهشگاه ابن سينا جهاد دانشگاهي، پژوهش برتر

گروه تخصصي علوم توانبخشي و پيراپزشکي

محمد اصغرزاده از دانشگاه علوم پزشکي تبريز، رتبه دوم گروه محققان

ناهيد دهقان نيري از دانشگاه علوم پزشکي تهران، رتبه سوم گروه محققان

نورالدين نخستين انصاري از دانشگاه علوم پزشکي تهران، رتبه سوم گروه محققان

شيلا جلال پور از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهررضا، برگزيده جوان

عليرضا شمس الديني نژاد از دانشگاه علوم پزشکي بقية الله (عج)، برگزيده دانشجو

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید