ايران در رتبه نخست ميزان ارجاعات مقالات مهندسي صنايع در جهان

http://www.callforpapers.ir/دبير انجمن مهندسي صنايع ايران با اشاره به شاخص‌هاي رشد كمي و كيفي آموزشي و پژوهشي رشته مهندسي صنايع در ايران گفت: ايران در سال 2010 از نظر ميزان ارجاعات در بين كشورهاي دارنده‌ بيش از 100 مقاله رتبه نخست را كسب كرده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، دكتر پرويز فتاحي كه در افتتاحيه‌ هشتمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اميركبير سخن مي‌گفت، اظهار كرد: تعداد مقالات علمي ارائه شده مهندسي صنايع و ساخت در سال 2010 از سوي محققان ايراني بر اساس گزارش سايت FGR، سيصد و 70 مقاله بوده و رتبه سيزدهم را در جهان داشته و همچنين در خاورميانه داراي رتبه‌ نخست است.

وي افزود: ايران با ارائه‌ 27 هزار مقاله علمي در تمامي رشته‌ها رتبه‌ نوزدهم دنيا را از آن خود كرده و اين در حالي است كه در حوزه مهندسي با ارائه‌ سه هزار و 916 مقاله رتبه دوازدهم و در رشته مهندسي صنايع و ساخت با 370 مقاله رتبه‌ سيزدهم را در جهان از آن خود كرده است. اين در حالي است كه در سال 2001 در حوزه مهندسي صنايع و ساخت رتبه‌ چهل و هشتم را داشته است.

فتاحي با اشاره به رشد مناسب تعداد مقالات در گرايش‌هاي كيفيت، قابليت اطمينان و ريسك مهندسي صنايع در سالهاي 2009 و 2010 ادامه داد: سهم جامعه مهندسي صنايع ايران از كل جامعه‌ مهندسي در سال 2010، 15 درصد بوده و ميزان انتشارات صنايع ايران در سال در مقايسه با ساير كشورها هميشه از مالزي بيشتر بوده و در سال‌هاي 2009 و 2010 نيز از تركيه پيشي گرفته است.

وي همچنين در خصوص ميزان ارجاعات به مقالات علمي مهندسي صنايع اظهار كرد: بر اساس ميزان ارجاعات، ايران در سال 2011 و در ميان كشورهاي دارنده‌ بيش از 100 مقاله در حوزه مهندسي صنايع، رتبه نخست جهان را از آن خود كرده كه نشان دهنده‌ رشد مناسب كيفي مقالات است.

دبير انجمن مهندسي صنايع ايران در پايان تصريح كرد: آمار نشان مي‌دهد تعداد مقالات چاپ شده توسط دانشگاه‌هاي مختلف در مهندسي صنايع به گونه‌اي است كه دانشگاه تهران با 495 مقاله بيشترين سهم را در انتشار مقالات داشته است و پس از آن به ترتيب دانشگاه علم و صنعت با 390 مقاله، اميركبير با 369 مقاله، آزاد با 340 مقاله و صنعتي شريف با 315 مقاله رتبه‌هاي بعدي را از آن خود كرده‌اند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید