دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم

http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2012/01/742612_orig.jpgکتاب «دین و تکنولوژی در قرن بیست و یکم؛ ایمان در دنیای الکترونیکی» تألیف سوزان جرج به همت علی اصغر دارایی ترجمه و از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، این کتاب نوشته سوزان جرج است که به پیشنهاد رئیس مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و به همت علی اصغر دارایی و نظارت دکتر سیدحسن حسینی ترجمه شده است.

در بخشی از مقدمه مترجم بر این کتاب آمده است: در پیوند با رابطه دین و تکنولوژی دو نظریه افراطی وجود دارد: الهیات به تکنولوژی تعین و سر و شکل می‌بخشد و تکنولوژی شکل‌دهنده به الهیات است.

«سوزان جرج» در کتاب حاضر، به رابطه دوسویه دین و تکنولوژی می‌پردازد و با طرح هم‌افزایی بینِ این دو یادآور می‌شود که کتابش به همیاری این دو رشته به صورت توأمان و در ملاحظه تأثیرشان بر روی جامعه نظر دارد، آنجا که تکنولوژی و دین نه تنها همزیستی دارند بلکه همکاری دوجانبه سودمند با یکدیگر برقرار می‌سازند.

بررسی‌های کتاب درباره پیشرفت‌های تکنولوژیکی نشان می‌دهد که تکنولوژی نه‌ تنها «جستجوی معنویت» را به محاق نبرده، که آن را به اشکال دل‌انگیزی تسهیل کرده است. جرج و همکارانش با بررسی پنج دین بزرگ جهان، یعنی اسلام، مسیحیت، یهودیت، آئین هندو و بودا، مثال‌های قابل تأملی درباره اشاعه و گسترش جستجوی معنوی عرضه کرده‌اند.

مطالب مطرح شده در حیطه‌های هوش مصنوعی واقعی و مجازی و مکاتب اصلی آن، عصر تکنو ـ دینی، الهیات تکنولوژی، الهیات سایبر و فرهنگ فرافرهنگی، نشان از تأمل‌های آغازین دانشمندان برای حضور دین در عرصه دنیای مجازی دارد که البته از افقی جامعه‌شناختی نشأت می‌گیرد.

در این کتاب اصولا به دو سئوال محوری پرداخته می‌شود: 1- شیوه‌ای که دین به واسطه تکنولوژی تقویت می‌شود. 2- اینکه چگونه تکنولوژی می‌تواند از بنیان وسیع‌تری از داده‌ها بهره‌مند شود.
این کتاب در 12 فصل تنظیم شده است، سخن ناشر، مقدمه مترجم و دیباچه قبل از فصول و درباره نویسنده و واژه‌نامه هم مطالب نهایی این اثر است.

تکنولوژی و دین، فلسفه تکنولوژی و تکنولوژی‌های قرن بیست و یکم، چالش گیری‌ها و جهت گیری‌های آینده، عصر تکنو ـ دینی عناوین پنج فصل نخست این اثر است.

مسیحیت قرن بیست و یکم، کلیسا و اینترنتٰ، جماعت مسیحی: واقعی و مجازی، الهیات و تکنولوژی، فلسفه هوش مصنوعی، مهندس اصولمند و فراسوی فرهنگ عناوین دیگر فصول این کتاب است.

این کتاب در 449 صفحه با قیمت 63 هزار ریال عرضه شده است.

مهر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید