کارگاه آموزشی طبقه­ بندی رستنی­ ها و رويشگاه­ ها

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، کارگاه آموزشی طبقه­ بندی رستنی­ ها و رويشگاه­ ها 29 فروردین لغایت اول اردیبهشت ماه 1391 توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان در صومعه سرا برگزار می شود.

موضوعات:
اهداف و روشها در علوم رستنی ها
طرح ریزی مطالعه در علوم رستنی ها
طبقه بندی رویشگاهها
روش برون بلانکه به عنوان آنالیز کلاسیک جوامع گیاهی،
گونه های گیاهی به عنوان شاخص های شرایط محیطی
آنالیز داده های چندمتغیره (آنالیزخوشه ای و رسته بندی)

تلفن تماس با دبیرخانه: 01823236590
آدرس سایت: www.guilan.ac.ir/nr

آدرس ایمیل: workshop1391@gmail.com

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید