همایش ملی سلطانیه برگزار می شود

http://www.bananews.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، همایش ملی سلطانیه 20 لغایت 21 فروردین ماه 1391 در گروه معماری و شهرسازی توسط دانشگاه پیام نور استان زنجان برگزار می شود.

موضوعات:

1- ظرفیت های تاریخی، طبیعی و فرهنگی سلطانیه و راهکارهای ارزش آفرینی

2- ارزشهای پایدار هنر و معماری سلطانیه

3- توسعه پایدار و بررسی عوامل ذی نفع و ذی نفوذ

4- راهبردهای مداخلات محیطی، موانع و الزامات

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 30 بهمن ماه 1390

تلفن تماس با دبیرخانه: 02425822647

نمابر: 02425824277

آدرس سایت: hms.soltaniepnu.ac.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید