ارائه روشي جديد براي كاهش سوسو زدن نقاط كوانتومي

محققان امريكايي به بررسي تاثير ابعاد نقاط كوانتومي در سوسو زدن آن پرداختند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، نقاط کوانتومي از دسته موادي هستند که مي‌توان از آنها در حوزه‌هاي مختلف استفاده کرد. اما هنوز اطلاعات دانشمندان درباره اين مواد کامل نيست. پژوهشگران آمريکايي به بررسي تاثير ابعاد نقاط کوانتومي در سوسو زدن آن پرداخته‌اند. نتايج آنها نشان مي‌دهد که با افزايش ابعاد نقاط کوانتومي، ميزان سوسو زدن در آنها کم مي‌شود.

نقاط کوانتومي داراي پتانسيل وسيعي در حوزه‌هاي مختلف از تصويربرداري پزشکي گرفته تا افزايش کارايي منابع انرژي هستند. محققان دانشگاه دالاس، گام تازه‌اي به سوي درک بهتر از عملکرد نقاط کوانتومي برداشته‌اند. اين ذرات کوچک، نانوذراتي هستند که از درخشندگي برخوردار بوده و با سوسو زدن اثري شبيه به سوئيچ‌هاي نوري داشته و خاموش و روشن مي‌شوند.

به ‌نظر مي‌رسد که نقاط کوانتومي مي‌توانند در نسل جديدي از منابع نوري مورد استفاده قرار گيرند، زيرا کارايي زيادي در جذب و نشر نور دارند.

«آنتون مالکو»، استاديار دانشگاه دالاس مي‌گويد: حفظ ويژگي سوسو زدن در نقاط کوانتومي بسيار مهم بوده و استفاده از آنها را در حوزه‌هاي مختلف تسهيل مي‌کند.

«مالکو» و تيم تحقيقاتي‌اش از آزمايشگاه ملي «لوس‌آلاموس» دريافتند: با افزايش اندازه پوسته بيروني اين نانوذرات، مقدار سوسو زدن نقاط کوانتومي کاهش مي‌يابد. محققان اين ذرات کوانتومي را تغيير دادند، به ‌طوري که ابعاد آنها را از چهار نانومتر به 15 نانومتر رساندند.

«مالکو» مي‌گويد: ما دريافتيم که سوسو زدن اين نقاط کوانتومي تغيير کرد، به ‌طوري که با افزايش ابعاد، سوسو زدن‌شان شباهتي با نقاط کوانتومي اوليه نداشت. ما فهميديم اين فرايند که به «نوترکيبي اوژه» معروف است، به ‌شدت به ضخامت پوسته نقاط کوانتومي بستگي دارد و با افزايش پوسته نقاط کوانتومي مي‌توان فرايند سوسو زدن را کاملا از بين برد.

وي مي‌افزايد: درک بهتر از همه نيرو‌هايي که در اين پديده دخيل هستند، موجب مي‌شود که راهي براي کاهش رفتار نامطلوب نقاط کوانتومي پيدا کرد. همچنين مي‌توان از نقاط کوانتومي در حوزه‌هاي مختلف از تصويربرداري زيست پزشکي گرفته تا پردازش اطلاعات کوانتومي استفاده کرد.

يافته‌هاي اين تحقيق در نشريه «Nano Letters» به چاپ رسيده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید