فراخوان دومين همايش ملی ادبيات حماسی

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد جهت بزرگداشت ابرمرد تاریخ و حماسه های ایرانی ، فردوسی بزرگ در تاریخ ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ دومین همایش ملی ادبیات حماسی را برگزار می کند.

موضوعات:
فردوسي و شاه نامه
نقد و بررسي آثار حماسي ايران
نقد و بررسي آثار حماسي ايران با ساير ملل
تطبيق اسطوره هاي ايران با ساير ملل
آيين ها، جشن ها و باورهاي مردمي غير مكتوب
اسطوره و ادبيات داستاني
حماسه و ادبيات معاصر
حماسه هاي تاريخي و ديني

آخرین مهلت ارسال آثار: 20 فروردین ماه 1391

تلفن تماس با دبیرخانه: 09394830649
آدرس سایت: oxiran.com/epic-literature.ir
آدرس ایمیل: adabiyat_2010@yahoo.com

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید