چهارمین مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی و رباتیک

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، چهارمین مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی و رباتیک 8 لغایت 15 اسفندماه 1390 توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر با موضوع هندسه محاسباتی و رباتیک در تهران برگزار می شود.

تلفن تماس با دبیرخانه: 64542542
آدرس سایت: www.wscg.ir
آدرس ایمیل: algocg@aut.ac.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید