سمینار تخصصی اجرای استراتژی

http://allconferences.ir/images/conf.jpgبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، سمینار تخصصی اجرای استراتژی دوشنبه 8 اسفندماه 1390 توسط گروه پرتو بیتـــــــا در تهران – سالن همایش های هتل المپیک برگزار می شود.

موضوعات:
مفهوم اجرای استراتژیک و اجرای استراتژی
موضوعات اجرای استراتژیک : شکلی ، محتوایی و کارکردی
اصل هماهنگی
اصل پیوند
اصل ترکیب
اصل انتقال
الگوهای عقلایی ، طبیعی و ترکیبی

تلفن تماس با دبیرخانه: 14 – 88578913
نمابر: 88079954
آدرس سایت: www.pbita.com/CMS/View.aspx?cid=44
آدرس ایمیل: traininig@pbita.com

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید