مجموعه مقالات نخستين همايش ملي و بين المللي مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي و بين المللي مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي و بين المللي مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي و بين المللي مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين همايش ملي و بين المللي مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات در تاریخ 28 و 29 آبان 1390  توسط كت آفاق ره آوران صنعت و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 57 عنوان مقاله تخصصی شامل 497 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين همايش ملي و بين المللي مديريت بحران در خطوط لوله و تاسيسات به شرح زیر می باشد:

 

 

اصطلاحات و واژه شناسي مديريت بحران سيلاب شهري
تحليل پايداري مخازن نفتي روزميني مهار نشده در برابر بارگذاري انفجاري (مطالعه موردي مخزن نفتي در جنوب كشور
كاربرد تحليل ريسك در اجراي پدافند غيرعامل مخازن ذخيره نفت (مطالعه موردي يك سايت ذخيره نفت در جنوب كشور)
روشهاي حفاظت از زيرساختهاي حياتي درصنعت نفت وگاز و ارايه راهكارهاي كاهش آسيب پذيري مبتني بر مديريت ريسك
اجراي عمليات در سوانح با سيستم فرماندهي سوانح
خوردگي و بررسي آن در صنايع نفت و گاز
استفاده از روش IRIS در بازرسي تيوبهاي به كاررفته در تجهيزات تاسيساتي
چالشهاي مديريت بحران و شرايط اضطراري در خطوط لوله صنايع نفت و گازمطالعه موردي (واكنش در شرايط اضطراري يك شركت صنعتي)
بررسي اثرات فشار سيالات درون لوله هاي مدفون برروي تنشها و كرنشهاي خاك و خط لوله
مقايسه اثزات جابجايي ناگهاني و تحت بارگذاري ديناميكي فزاينده گسلها بر روي تنشهاي برشي و محوري خطوط لوله مدفون با استفاده ازمدل اجزاء محدود
DETECTION AND LOCALIZATION OF MICRO AND MULTIPHASE LEAKAGES USING DISTRIBUTED FIBER OPTIC SENSING
مذيريت بهينه ي بحرانِ ناشي از حوادث خطوط انتقال و توزيع گاز طبيعي
استفاده از روش نوين DEA در تحليل داده هاي ارزيابي ريسك شبكه هاي گاز رساني به منظور ايجاد رويكرد پيشگيرانه در مديريت بحران
عوامل جوي و محيطي و آثار آن در خطوط لوله
لزوم مقاومسازي تاسيسات مكانيكي در سازه هاي با اهميت بالا و تاثيرآن در مديريت بحران
مديريت بحران و الزامات آن در خطوط لوله نفتي زيردريا مطالعه موردي خطوط لوله زيردريايي خارگ گناوه
لوله هاي كامپوزيتي و كاربرد آن ها در صنعت حفاري
رفع نشت از خطوط انتقال آب اصفهان و اثر آن در پيشگيري از بحران
نقش مواد كاهنده دراگ در كاهش پيامدهاي ناشي از ماكزيمم فشار مجاز عملياتي خط لوله
نقش تكنولوژي RFID در مديريت بحران صنايع نفت و گاز
نقش و جايگاه واحدهاي حراستي در مديريت بحران
ارايه روشي نوين مبتني بر حسگرهاي زميني بدون مراقبت به منظور حافظت از خطوط انتقال نفت و گاز و بررسي نقش آن در مديريت بحرانهاي سه گانه خطوط انتقال
انتخاب مناسب مسير جغرافيايي خطوط لوله و تاثير آن در پيشگيري از بحران
استفاده از سيستم مديريتIncident Management System (IMS در حوادث مربوط به خطوط انتقال نفت
مديريت ريسك در خطوط انتقال نفت
جانماييبهينه حسگرها در شبكه آب شهري به منظور تشخيص آلودگيهاي عمدي
مكانيابي بهينه ايستگاه هاي پايش در شبكه هاي توزيع آب شهري با لحاظ كردن اثر بوسترها
نقش تنش پسماند در گسيختگي زودرس لوله هاي انتقال جريان جوشكاري شده و روشهاي اندازه گيري غير مخرب آن
اندازه گيري تنش پسماند لوله هاي جوشكاري شده انتقال جريان گاز به كمك تست غيرمخرب التراسونيك
مسيريابي بهينه خطوط لوله و تاسيسات مبتني برارزيابي چندمعياره مكاني و GIS
هوشمند كردن خطوط لوله با استفاده از فيبر نوري و نقش آن در پيشگيري از بحران
برنامه آمادگي در برابر سوانح بر مبناي سناريو
تشريح مديريتِ بحرانِ آفندي براي تلمبه خانه ها و خطوط انتقال نفت و فرآوردههاي نفتي در تعامل با سامانه پدافند غيرعامل
طراحي ضربه گير مجهز به سنسور براي كنترل آناليز و گزارش جريانهاي هيدروليكي ميرا ناشي از ضربه قوچ
بررسي علل حوادث زيست محيطي خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي در سطح ملي و بين المللي و ارايه برنامه واكنش در شرايط اضطراري
پيشرفت مطالعات HAZOP برمبناي تعريف نرم افزار جديد Tool4SIL
بحران و مديريت بحران
ارائه يك مدل رياضي ارزيابي ريسك در طراحي اوليه مسير و مكان خطوط لوله و تاسيسات انتقال گاز
طراحي انتقال خطوط نفت سنگين و گازتكنولوژي هيدرات گازي
مشكلات، علل خزاتي و خوردگي شثكه هاي آب و فاضلاب
ارايه مراحل طراحي و نصب خط لوله فايبرگلاسي
پايش مجاري و تاسيسات آب و فاضلاب مدفون و سطحي در برابر بار ديناميكي
بررسي روش هاي نگه داري از خطوط لوله در شبكه توزيع آب شهري
اصول و مباني مديريت بحران براساس استاندارد NFPA1600-2010
هيدروليك كاربردي جريان هاي غير ماندگار ناشي از ضربه قوچ و كنترل آن در محافظت ازخطوط لوله و ايستگاه هاي پمپاش
روابط عمومي و مديريت خبر در بحران بايدها و نبايدها
ارائه چارچوبي نو به منظور مديريت ريسك در خطوط لوله هاي مدفون گاز
خوردگي هيدروژني در تاسيسات بالادستي پالايشگاه گاز ايلام، بحران خاموش
بررسي آسيب پذيري خطوط انتقال گاز در نقاط تقاطع با گسل هاي فعال و ارائه راهكارهاي مديريت بحران، مطالعه موردي: خطوط انتقال گاز استان اردبيل
Dynamic Stress analysis in a Gas Pipeline model with a bend (Elbow)
بررسي بهينه سازي طراحي خطوط لوله گاز با استفاده از كاربري تكنولوژي RS و GIS
بررسي و ارزيابي اثر زلزله بر شريانهاي حياتي استان همدان با نگاه ويژه به خطوط لوله انتقال گازوتاسيسات استان همدان
چگونگي تدابير حفاظتي و روشهاي مناسب جهت جايگزيني آزمون راديوگرافي درجوشكاري خطوط لوله و تاسيسات انتقال گاز
آنچه كه يك مدير در هنگامه بحران بايد بداند (مديريت بحران در آيات و روايات)
نگهداري و بهساز ي خطوط لوله و تاسيسات آب و فاضلاب مدفون و سطحي
بهينه سازي لوله هاي مدفون آب در تلاقي با گسل بر اساس كرنش محوري و خمشي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي ومقاوم سازي شريانهاي حياتي و مجاري مدفون در اثر وقوع زلزله (با مطالعه موردي شهر تهران)

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید