دانشگاه فردوسي در دوره دکتري تربيت بدني بدون آزمون دانشجو مي‌پذيرد

http://38.74.1.150/Thumbnails/pics/1388/9/Education/wh120-6.jpgدانشگاه فردوسي مشهد در دوره دكتري رشته تربيت بدني بدون آزمون از ميان دانشجويان ممتاز، دانشجو مي‌پذيرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، دانشگاه فردوسي مشهد جهت ادامه تحصيل متقاضيان ورود به دوره دكتري رشته تربيت بدني بدون آزمون و با استناد به آيين‌نامه ويژه دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان از طريق بررسي و ارزيابي سوابق علمي و پژوهشي واجدين شرايط به صورت مازاد و با رعايت كامل شرايط عنوان شده براي نيمسال دوم تحصيلي 91–90 دانشجو مي‌پذيرد.

متقاضي بايد داراي مدرك كارشناسي ارشد يا بالاتر در رشته تربيت بدني از يكي از دانشگاه‌هاي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم باشد، همچنين متقاضي بايد داراي حداقل دو مقاله چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي نمايه شده معتبر داخلي يا خارجي باشد.

البته چنانچه تنها يكي از مقالات متقاضي به چاپ رسيده باشد درخواست وي در صورتي قابل بررسي است كه مقاله ديگر وي پذيرش شده قطعي براي چاپ باشد.

متقاضي بايد دوره كارشناسي ارشد را حداكثر طي شش نيمسال با ميانگين كل نمرات حداقل 17 ( بدون احتساب نمره پايان نامه) گذرانده و پايان‌نامه را با درجه عالي به اتمام رسانده باشد، همچنين زمان ورود به دوره كارشناسي ارشد متقاضي بايد حداقل نيمسال اول تحصيلي 86-87 باشد.

شايان به ذكر است، داوطلبان مي‌توانند براي اطلاعات بيشتر به دانشگاه فردوسي مشهد به نشاني http://news.um.ac.ir/news-5154.html مراجعه كنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید