مجموعه مقالات دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش منتشر شد

مجموعه مقالات دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش منتشر شدمجموعه مقالات دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش ۱۲ و ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده شهید اعتباری، بیسج دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان، و پایگاه بسیج مصطفی خمینی شرکت پالایش نفت و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۵۷ عنوان مقاله تخصصی شامل ۵۱۹ صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

oric7_poster

 

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش به شرح زیر می باشد:

 

نگرشی بر قانون اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دررابطه با خصوصی پالایشگاه های کشور
چالش ها و موانع فراروی بخش های خصوصی شده در صنعت نفت
ارائه راهکار جهت حضور فعال بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی درتأمین مالی پروژههای زیر ساختی مناطق ویژه اقتصادی انرژی ایران
بررسی مکانیسم جریان و تعیین پارامترهای موثر در انجام فرایند های پلیمری در اکسترودر و برشماری مزایا و معایب استفاده از اکسترودر به عنوان راکتور پیوسته
هدف گذاری توانایی تولید همزمان کار و گرما برای انرژی سطوح منبع/تقاضا درسیستم بخار
مروری بر تصفیه ترکیبات آلی از گازهای خروجی پالایشگاهها به وسیله صافی چکنده بیولوژیکی
کاربرد اولترافیلتراسیون در پیش تصفیه واحد اسمز معکوس
جذب سطحی فلز سنگین نیکل بر روی کربن فعال آماده شده با پوستنارنج حاصل از فعال سازی با اسید فسفریک
تحلیل و طراحی مجدد فرآیند پیشنهادهای شرکت پالایش نفت اصفهان
تعیین موانع ایجاد سازمانهای یادگیرنده در پالایشگاه نفت بندرعباس
سنجشمیزان آمادگیالکترونیکیتأسیسات انتقال نفت جنوب شرق کشور با تأکید بردسترسیبه اطلاعات
مدیریت دانش در بخش نفت و تعیین مسائل و موضوعاتکلیدی برای موفقیت مدیریت دانش در این صنعت
بررسی تاثیر کارشیفتگی بر منابع انسانی شاغل درجزایر نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران
بررسیسنتیکروشمیکرواستخراج با فاز جامد و پارامترهای موثر بر بهینهسازی کردن این روش
مدلسازی بهینه رفتار کمپرسورهای محوری زیرصوت موجود در پالایشگاه های نفت
بررسی پددیه ضربه قوچ در سیستم های هیدرولیکی روشهای جلوگیری و حل معادلات حاکم بر پدیده
کاربرد فناوری نانو و پوشش های نازک کامپوزیتی در جلوگیری از خوردگی لوله های انتقال نفت و گاز
روکش کاری درجای پودر نانو ساختار Mo-Si-Cبر روی نیکل خالص به روش جوشکاری GTAW و ارزیابی ریزساختار و رفتار اکسیداسیونی آن
افزایش اثربخشی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات کامپیوتری به وسیله داده کاوی
مطالعه موردی کاربرد نرم افزار آلوها در ارزیابی حوادث
مطالعه موردی حوادث با استفاده از نرم افزار فست
پیاده سازی اصول مدیریت ریسک در صنایع
مطالعه موردی استفاده از روش هازوپ در آشکارسازی مخاطرات زیست محیطی
بررسی مسائل و ریسک های زیست محیطی ناشی از فعالیت پالایشگاه های نفت و گاز و پوشش بیمه ای مربوط
بررسی بهینه سازی مصرف انرژی از طریق بهبود شرایط عملیاتی در پالایشگاه نفتی اراک با استفاده از روش الگوبرداری مقایسه ای
بررسی مکانیکی و هیدرولیکی انجام عملیات هات تپ ۴۸ بر روی لوله های ۴۸ موجود
بکارگیر ی سیستم خنک کنند ه تکمیل ی احیاءآمی ن در واح د شیری ن ساز ی گاز
اثر هموژن کردن ته مانده برج تقطیر در خلاء بر تجزیه میکروبی آن در بیوراکتور حبابدار
مطالعه تئوری اندیس های بازداری ترکیبات نفتی با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه
بررسی تاثیر جریان برگشتی بر بازده تولید نفتای سبک و سنگین توسط شبیه سازPetro-Sim در واحد هیدروکراکینگ پالایشگاه اراک
مدلسازی دینامیکی ریفرمینگ با بخار متان
توانمند سازی منابع انسانی و توسعه خلاقیت در سازمانها
بررسی کنترل آلودگی های پالایشگاهی و اثرات آن بر محیط زیست
بررسی کاربرد بازدارنده ها در صنعت پالایش جهت کاهش خوردگی
بررسی تصفیه کاتالیستی پساب شیمیایی با استفاده از جاذب ترکیبی TiO2 و کربن فعال
بزرسی حذف و جذب تعادلی فلشات سنگین اس پساب با استفاده اس کزبن فعال نمونه موردی پساب شیمیایی آزمایشگاه پالایشگاه نفت بندر عباس
بهبود کیفیت نفت خام سنگین به روش زیستی
سنتز پیوسته ی تری استین به عنوان افزودنی زیست سوختی و عاملی برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی های زیست محیطی
جوشکاری تعمیری لوله های رفورمر؛ فرصت ها و چالش ها
راهکارهای نوین انتقال گاز و راه کارهای آینده در انتقال گاز
حذف کادمیوم از پسابهای ناشی از آلودگی های نفتی
شبیه سازی حذف یون کلر از میعانات گازی با استفاده از نانوفیلتراسیون
بررسی شرایط بهینه ومدلسازی تعادلی و سینیتیکی جذب بیولوژیکی استرونسیوم ازمحلولهای آبی توسط قارچ
گوگردزدایی
مدلسازی واحد تولید اتیلن با استفاده از فرآیند هیدروکراکینگ و مقایسه مدل حاصل با نتایج شبیه سازی با نرم افزار HYSYS
شبیه سازی واحد تقطیری اتمسفری پالایشگاه کرمانشاه و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی آن
شبیه سازی واحد شیرین سازی گاز طبیعی پالایشگاه اصفهان به منظور بهبود فرآیند و بهینه سازی مصرف آمین
پیاده سازی اصول HSE در شرکتهای نفتی
بکارگیری پارامترهای تکمیلی درارتباط با انتخاب، نصب و بهره برداری UPS در صنعت
بررسی PACKAGEارتباطی OPC برای HMI در سیستم های کنترل گسترده DCS)
عوامل سازمانی موثر بر بازارگرایی شرکت پالایش نفت اصفهان
بررسی آزمایشگاهی افت فشار نانوسیال روغن توربوکمپرسور- آلومینا تحت شار حرارتی ثابت
بررسی تئوری ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن CNG و ANG
بررسی راههای نگهداشت و بهسازی مصرف انرژی در پالایشگاه نفت
کاربرد مواد جاذب برای حذف آلودگی نفتی
بازیافت انرژی در برجهای تقطیر پالایشگاهی بوسیله مخازن تبخیر ناگهانی
بررسی امکان استفاده از فرآیندهای زیستی و بیولوژیکی در تصفیه پسآب های صنایع نفتی مطالعه موردی شرکت پتروشیمی آبادان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید