ششمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي

http://www.civilica.com/images/calendar/posters/ICELEARNING06_poster_tn.jpgبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، ششمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي يادگيري و آموزش الكترونيكي 25 لغایت 26 بهمن ماه 1390 توسط دانشگاه تهران و با محوريت مركز آموزش هاي الكترونيكي، انجام خواهد شد. اين سلسله كنفرانس ها با هدف توسعه فرهنگ كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در يادگيري و بررسي راهكارها، چالش ها و روش هاي ارزشيابي اين نوع آموزش برگزار مي گردد.

تأكيد كنفرانس 90 برجنبه هاي زير مي باشد :
• يادگيري/ ياددهي، طراحي، روش شناسي و ارزيابي
• جنبه هاي مهندسي و فناورانه در يادگيري الكترونيكي
• سياست هاي تضمين كيفيت، ارزشيابي و اعتبار سنجي در يادگيري الكترونيكي
• جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي در نظام يادگيري الكترونيكي
• جنبه هاي راهبردي، مديريت و سازمان در يادگيري الكترونيكي
• كاربردها و مورد كاوي در نظام يادگيري الكترونيكي

به همين دليل شعار- توانمند كردن يادگيرنده از طريق تنيدن ابزار و روش هاي فناورانه در فرآيند ياددهي -يادگيري- به عنوان شعار اين كنفرانس در نظر گرفته شد .اين كنفرانس در بخش هاي زير برگزار مي گردد و در پايان كنفرانس از برترين هاي هر بخش ، توسط كميته برترين ها تقدير بعمل خواهد آمد.
• مقاله
• سخنراني
• كارگاه
• نمايشگاه
• برترين ها

اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبيرخانه: 02188968954
فکس دبيرخانه: 02188968954
ایمیل: icelet2012@ut.ac.ir
وب‌سایت: http://icelet2012.ut.ac.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید