فراخوان اولين همايش سراسری صنعت خودرو

http://automotive.ahvaz-samaschools.ir/Images/News/Default-fa.jpgبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، اولين همايش سراسری صنعت خودرو اولين همايش سراسری صنعت خودرو 04 خرداد 1391 توسط آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد اهواز برگزار می شود.

صنعت خودرو، صنعتي است كه طراحي، ساخت، بهينه‌سازي و تعمير انواع مختلف خودرو را در برمي‌گيرد. اما از آنجا كه خودرو، ابزاري است كه از مجموعه‌هاي مختلف تشكيل شده و داراي كاربردهاي متفاوتي است، اين صنعت،  تركيبي از علوم مختلف است. در حقيقت مهندسي‌خودرو يك رشته ميان ‌رشته‌اي و فراگير است. چنين رشته‌هايي نتيجه پيشرفت هاي بشر در قرن بيستم است. صنعت خودرو كه بعضا از آن به عنوان لكوموتيو صنايع تعبير شده است، در ابتداي قرن بيستم موتور محركه رشد و توسعه اقتصادي – صنعتي جهان سرمايه داري بوده و بر همين اساس برخي از كشورها (نظير ژاپن، كره جنوبي) در نيمه دوم قرن بيستم، برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود را بر مبناي توسعه صنعتي با توسعه صنعت خودرو و حمايت از آن طراحي نموده اند.با توجه به اهميت وحساسيت فزاينده صنعت خودرو در فرايند توسعه اقتصادي – صنعتي و نقش آن در ظرفيت اشتغال زايي و ارزش افزوده، تحقيق و پژوهش در اين زمينه حائز اهميت مي‌باشد.

موضوعات:
سيستم هاي مولد قدرت و سوخت رساني
سيستم هاي شاسي و بدنه و انتقال قدرت
سيستم هاي الكترونيكي و هوشمند
فرآيند‌هاي ساخت و توليد قطعات و ادوات ساخت
مباحث اقتصادي و مديريتي در صنعت خودرو
روش هاي كنترل كيفيت خودروها
آلاينده ها و محيط زيست
ايمني و حفاظت خودرو و سرنشينان در حادثه
خودرو هاي سبز

آخرین مهلت ارسال مقالات: 1390/12/18

تلفن تماس با دبیرخانه: 06114436364
نمابر: 06114432627
آدرس سایت: automotive.ahvaz-samaschools.ir
آدرس ایمیل: skh.sama1391@gmail.com

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید