فراخوان اولین همایش الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، اولین همایش الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه 14 ارديبهشت ماه 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تهران – سالن همایش های هتل المپیک برگزار می شود.

موضوعات:
• برنامه ریزی منابع انسانی و ارزیابی عملکرد توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه
• نیاز سنجی ، اثر بخشی و تضمین کیفیت آموزش منابع انسانی دانشگاه
• الگوها و روش های آموزش منابع انسانی دانشگاه با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
• آموزش منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در تغییر فرهنگ و فرایندهای سازمانی
• نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی دانشگاهها
• آموزش منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری
• الگوهای موفق آموزش و توسعه منابع انسانی در دانشگاه های جهان
• چالش های آموزش منابع انسانی دانشگاه در قرن 21
توضیحات تکمیلی:
• نقش الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه بر روی اخلاق و دین باوری جامعه
• شناخت الگوهای آموزش اثر بخش در استفاده بهینه از منابع انسانی دانشگاه
• بومی سازی آموزش منابع انسانی دانشگاه با تکیه بر مبانی دینی
• تبیین نقش منابع انسانی دانشگاه در چشم انداز توسعه فرهنگی اجتماعی واقتصادی کشور

تلفن تماس با دبیرخانه: 10-88715908
نمابر: 10-88715908
آدرس سایت: hrt-conference.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید