پنجمین همایش منطقه‌ای زن ایرانی و پژوهش

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، پنجمین همایش منطقه‌ای زن ایرانی و پژوهش 4 اسفندماه 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار برگزار می شود.

محورهای همایش در دو بخش عمومی و اختصاصی به شرح ذیل تعیین شده‌اند:
الف: محورهای عمومی همایش:
دستاوردهای علمی – پژوهشی زنان در حوزه‌ی علوم انسانی، علوم پایه، پزشكی و فنی مهندسی
ب: محورهای اختصاصی همایش:
1. نقش زنان در حوزه ی ادبیات كودكان
2. جایگاه نویسندگان و مشاهیر زن ایرانی
3. زن و ادبیات دفاع مقدس
4. زن و حفظ هویت ملی
5. زن و استحكام خانواده‌ی ایرانی
6. نقش زنان در تربیت فرزندان
7. زن و خودباوری
8. زنان شاغل و مدیریت زندگی
9. نقش زنان در ایجاد تحول علوم پایه
10. نقش زنان در تجاری‌سازی طرح­های تحقیقاتی
11. بهداشت روانی زن و جامعه
12. كیفیت زندگی زن ایرانی
13. بررسی كیفیت مشاغل خاص زنان در ایران (مامایی و زنان زایمان )
14. تربیت بدنی و سلامتی جسمی و روانی زنان
15. دور كاری و ارتقاء حرفه‌ای زنان
16. زنان و مدیریت‌های كلان اجتماعی
17. روند تاریخی فعالیت‌های علمی زنان ایرانی
18. نقش زنان سرپرست خانوار در اقتصاد

تلفن تماس با دبیرخانه: 2650117 – 0571
نمابر: 2650118 – 0571
آدرس سایت: iranianwomen.iaus.ac.ir
آدرس ایمیل: iranianwomen@iaus.ac.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید