مجموعه مقالات همايش منطقه اي آسيب شناسي شوراهاي حل اختلاف

مجموعه مقالات همايش منطقه اي آسيب شناسي شوراهاي حل اختلاف

مجموعه مقالات همايش منطقه اي آسيب شناسي شوراهاي حل اختلاف

مجموعه مقالات همايش منطقه اي آسيب شناسي شوراهاي حل اختلاف در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش منطقه اي آسيب شناسي شوراهاي حل اختلاف  19 تا 20 مهر  1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر مراغه برگزار گردید. در این کنفرانس 21عنوان مقاله تخصصی شامل 269 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش منطقه اي آسيب شناسي شوراهاي حل اختلاف
 

 

شوراي حل اختلاف از هدف تا تشكيل
مبناي فقهي تاسيس شوراهاي حل اختلاف
شوراهاي حل اختلاف وآموزه هاي قضازدايي،تعارض يا تعامل
جستاري در آسيب شناسي شوراهاي حل اختلاف از نظر مغايرت با اصول قانون اساسي و موازين شرعي
نگرشي تاريخي و انتقادي بر قواعد موضوعه شوراهاي حل اختلاف
صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور حقوقي و كيفري
شوراهاي حل اختلاف ؛ جلوه اي ناقص از عدالت ترميمي
جايگاه فقهي و حقوقي شوراي حل اختلاف
بررسي عملكرد اعضاي شوراهاي حلاختلاف در شهرستانهاي اروميه و مهاباد از ديدگاه مراجعين به آن شوراها
عملكرد و معايب و محاسن شوراهاي حل اختلاف
چالش ها و جايگاه شوراهاي حل اختلاف در نظام قضايي كنوني
بررسي حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور حقوقي
شوراي حل اختلاف؛ گامي در جهت تحقق عدالت ترميمي
نقد و بررسي صلاحيت قضايي شوراي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي
مباني حقوقي شوراهاي حل اختلاف به عنوان يك مرجع قضايي
نقش شوراي حل اختلاف در امور كيفري
صلاحيت كيفري شوراي حل اختلاف
جايگاه و نقش شوراهاي حل اختلاف در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (با مطالعه موردي شوراهاي حل اختلاف استان آذربايجانشرقي)
جلوه هايي ازنقض حقوق شهروندي در شورا هاي حل اختلاف
حدود صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري
شوراهاي حل اختلاف در تحليل سياست جنايي مشاركتي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید