دومين سمینار بين المللی كاهش سوانح ترافيكی، چالش ها و راهكارهای پيش رو

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، دومين سمینار بين المللی كاهش سوانح ترافيكی، چالش ها و راهكارهای پيش رو 20 لغایت 21 اسفند ماه 1390 توسط مركز تحقيقات سياستگذای سلامت با همكاری – دانشگاه ايالتی اوكلاهما در شیراز – سالن های سینا و صدرا برگزار می شود.

موضوعات:
• محور 1 :طرحهاي مداخله اي در كاهش سوانح ترافيكي
• محور 2 : عوامل محيطي موثر بر تصادفات
• محور 3 : ارتقاي ايمني سرنشينان و عابران
• محور 4 : سامانه اطلاعات حوداث ترافيكي
• محور 5: عوامل فرهنگي-اجتماعي در تصادفات

تلفن تماس با دبیرخانه: 2309615 – 0711
نمابر: 2309615 – 0711
آدرس سایت: icrta.hprc-conf.ir/u7mx1y

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید