فراخوان اولين همايش ملی كالبد شهری

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، اولين همايش ملی كالبد شهری 3 اردیبهشت ماه 1391 توسط شهرداری محلات برگزار می شود.

موضوعات:
پايداری شهری از جنبه های مختلف كالبدی و تاثير آنها
تاثير معماری و مهندسی عمران بر ساخت و ساز شهری
چگونگی تاثير علوم انسانی بر كالبد شهری
چگونگی تاثير علوم مهندسی نوع دوم مانند صنايع، ترافيك، تاسيسات و … بر كالبد شهر
مديريت بحران و شهر
ساير عوامل موثر بر كالبد شهر به هر نحوی از انحاء

مهلت ارسال مقالات : 1391/1/15

زمان داوري مقالات: 1391/1/20

مهلت ثبت نام بدون مقاله: 1391/1/22

زمان همايش 1391/2/3

آدرس سایت: www.conference2012.ir
آدرس ایمیل: article@conference2012.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید