دومین سمینار ملی توانمندسازهای سازمانی با محوریت جانشین پروری

http://www.phq.ir/images/content4.jpgبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، دومین سمینار ملی توانمندسازهای سازمانی با محوریت جانشین پروری 3 اسفند ماه 1390 توسط شرکت هیرسا کیفیت پاسارگاد در تهران – دانشکده مدیریت برگزار می شود.

موضوعات:
طراحی مدل ارزیابی وسنجش مهارتها درسازمان (سبد مهارتهای فرد درحوزه های تخصصی عملکرد)
Intellectual Skills -مهارتهای ذهنی
Conceptual Skills مهارتهای ادراکی وارتباطی –
Leadership Skills مهارتهای رهبری –
Teamwork Skills مهارتهای کار تیمی –

تلفن تماس با دبیرخانه: 88806088
نمابر: 88898593
آدرس سایت: www.phq.ir
آدرس ایمیل: info@phq.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید