مجموعه مقالات نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس

مجموعه مقالات نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس  25 آبان 1391 توسط اداره كل مديريت بحران استانداري لرستان،شوراي هماهنگي تشكل هاي حامي محيط زيست خرم آباد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 54 عنوان مقاله تخصصی شامل 499 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس
 

جايگاه اصل حاكميت در حقوق بين الملل محيط زيست ابزاري جهت حفاظت از منابع طبيعي
بررسي وضعيت پديده زوال و خشكيدگي درختان بلوط Oak Decline در عرصه هاي جنگلي استان لرستان
بررسي ابعاد حقوقي زغال گيري در شهرستان پلدختر
بررسي عوامل تاثير گذار بر وضعيت قوچ و ميش در كوههاي زاگرس در استان لرستان
بررسي پيامدهاي اجتماعي و محيط زيستي قوانين در حفاظت از جنگل هاي زاگرس مركزي(مطالعه موردي ذغال گيري در روستاهاي چاهگاه،استان چهارمحال و بختياري)
جايگاه حقوقي تخريب منابع طبيعي و محيط زيست با تاكيد بر آتش سوزي در جنگلها و مراتع كشور
بررسي مناطق مستعد تخريب جنگل هاي زاگرس با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
سياست كيفري ايران در حمايت و حفاظت از جنگلها و مراتع
عنوان: بررسي وضعيت جوامع محلي در حفاظت از جنگلهاي زاگرس (مورد مطالعه: روستاييان جنگل نشين منطقه اشترانكوه)
بررسي احتمال وقوع خشكسالي با استفاده از روش SPI مطالعه موردي ايستگاه پل كشكان استان لرستان
مسئوليت تخريب كنندگان جنگل ها در حقوق ايران با تاكيد بر منطقه زاگرس مركزي
چالش هاي قانوني، قضايي و اجرايي پيشگيري از جرايم عليه منابع طبيعي
كاربرد تصاوير ماهواره اي در منابع طبيعي
مطالعه فراواني آراي صادره جرم شكار غير مجاز درحوزه هاي قضايي استان كهگيلويه و بويراحمد
علل و انگيزه ارتكاب جرم در جرايم عليه منابع طبيعي
نگاهي حقوقي به سازكارهاي قانوني ملي وبين المللي مسئله آلودگي هوا ايران
بررسي اثرات زيست محيطي احداث سدها
پسماند وموادحقوقي محيط زيست براي شهري سالم
مديريت زباله هاي شهري و تهيه كمپوست
نگاهي به مفهوم مشاركت، چالش ها و راه كارهاي فراروي سازمانهاي مردم نهاد سمن ها محيط زيستي و منابع طبيعي
مسئوليت دولتها در قبال محيط زيست
مطالعه فراواني جرم شكار غير مجاز شهرستان بهمئي در استان كهگيلويه و بويراحمد
بررسي ميزان زاد آوري و جست دهي در تيپ هاي مختلف جنگل هاي زاگرس
تنوع زيستي مهره داران منطقه حفاظت شده اشترانكوه و چالشهاي حفاظت از آن
مديريت و بازيافت نخاله هاي ساختماني وراهكارهاي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از آن
بررسي نقش سازمانهاي غير دولتي در ميزان مشاركت جوانان در فعاليتهاي زيست محيطي مطالعه موردي : شهرستان رزن
نگرشي بر پديده گردوغبار در جنگلهاي غرب كشور
بررسي وضعيت كيفي جنگلهاي زاگرس جنگل هاي قلعه گل استان لرستان
بررسي وضعيت حقوقي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در حقوق ايران
بررسيمهمترين چالشهاي مديريت جنگلهاي زاگرس
بررسي كيفيت شيميايي آب رودخانه خرم آباد و مكان يابي حيات گونه هاي ماهي درآن
خسارت معنوي ناشي از تخريب محيط زيست و منابع طبيعي
بررسي معرفي گوزن زرد ايراني به منطقه حفاظت شده دنا در قالب مدل SWOT
سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران در حمايت از حيات وحش
بررسي روند قانون گذاري در منابع طبيعي ايران
بررسي جنبه هاي مختلف جرم در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
بررسي اهميت مشاركت عمومي در حفاظت از محيط زيست با استناد بر حقوق بين المللي
بررسي اهميت سازمانهاي غير دولتي زيست محيطي در حفاظت از محيط زيست زاگرس
مقايسه شيوه هاي مرسوم ارزشيابي با شيوه هاي ارزشيابي مشاركتي
بررسي عوامل مخرب و راهكارهاي حفاظت و احياء جنگلها و مراتع
ارزيابي تنوع زيستي گونه هاي گياهي منطقه نوژيان در جهات جغرافيايي توسط شاخص هاي ناپارامتريك
آفتكشها، محيط زيست و توسعه پايدار
تحليل نقش نهضت سواد آموزي در توسعه زيست محيطي روستاهاي استان گيلان
تحليل شبكه اي؛ روشي جديد براي مديريت پايدار جنگلهاي زاگرس مطالعه استان كهگيلويه و بويراحمد
بررسي آلودگي شيرابه محل دفن زباله در منطقه زاگرس مطالعه موردي شهر همدان
ارزيابي مديريت دفع پسماند شهر كرمانشاه
تأثير آلودگي هاي نفتي بر منابع طبيعي و محيط زيست زاگرس
اسلحه تهديدي براي حيات وحش ايران
بررسي برنامه جامع كاهش آلودگي هوا در كلان شهرهاي اصفهان و شيراز
تاثير ريزگردها بر جوامع انساني زاگرس
بررسي نقش مشاركت مردمي در توسعه طرح ها و فعاليت هاي آبخيزداري
بررسي و ارزيابي شاخص عملكرد محيط زيست EPI در استان چهارمحال و بختياري
بررسي وضعيت كمي و كيفي جنگل هاي حوزه قلعه گل
تحليل پديده ريزگرد در غرب كشور بررسي موردي: استان فارس
 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید