نمایه سازی مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي صنعت احداث در پایگاه سیویلیکا

مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي صنعت احداث

مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي صنعت احداث

مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي صنعت احداث در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومين كنفرانس بين المللي صنعت احداث  18 و 19 آذر 1391 توسط موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 69عنوان مقاله تخصصی شامل 663 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در سومين كنفرانس بين المللي صنعت احداث
 

 

بررسي تغيير ساختار سازماني خدمات نظارتي بر پروژه هاي فراساحلي پارس جنوبي و مقايسه آن با استاندارد (PMBOK) مطالعه موردي سيستم نظارتي شركت نفت و گاز پارس در خرمشهر
تاثيرات ابلاغ خاتمه پيمان برروي ذينفعان پروژه
ارائه الگوريتمي جهت آسيب شناسي و ريشه يابي فرايند مديريت ادعاها و رفع اختلافات در قراردادهاي عمراني مطالعه موردي: قراردادهاي مسكن مهر
بازسازي و نوسازي سكوهاي نفتيSMR رويكردي اساسي در جهت ازديادبرداشت از ميادين نفت و گاز كشورمورد مطالعاتي: سكوي سر چاهي C9 سروش
شناسايي و ارزيابي ريسكهاي موثر در پروژه هاي ساخت شركت ملي نفت ايران موردكاوي منطقه پارس جنوبي
بررسي صرفه جوئي انرژي با استفاده از فنآوري نوين ومصالح جديد در طراحي واجراي صنعت انبوه سازي ساختمان
بهره گيري ازسيستم پانلهاي ساختار گچي وسيماني خشك سبك بعنوان راهكاري مناسب جهت صرفه جوئي در مصرف انرژي براي طراحي واجراي ساختمانها
شناسايي و ارزيابي منابع مالي در پروژه هاي ساختماني
ارائه چارچوب سنجش بهره وري بمنظور انتخاب روش ساخت
تحليل نقاط قوت و ضعف پيمانكاران خارجي در تقابل با بازار كار صنعت ساخت و ساز ايران:مطالعه موردي شركت هاي چيني
هزينه هاي تطويل مدت پيمان پروژه ازمنظرپيمانكاري
بررسيو تحليل شيوه هاي مديريت پروژه (با مطالعه موردي در متروهاي ايران)
بررسيمزايا و معايبقراردادهاي EPCدر پروژه هاي تونلسازي
نقص مديريت ارزش كسب شده در كنترل پروژه
كاهش مصرف انرژي در صنعت ساخت با مهندسي ارزش اصلاح شده
راهبردهاي مديريت ريسكدربخشصنعت نفت
بررسي اجزاي سازمانهاي پروژه محور
برنامه ريزي استراتژيك تكنولوژي در سازمان هاي پروژه محور
شناسائي، برنامهريزي ارتباطات و مديريت انتظارات ذينفعان در شهرداري تهران، بر مبناي استانداردPMBOKمطالعه موردي : پروژه پايگاههاي چندمنظوره پشتيبانيمديريت بحران
الويت بندي عوامل موثربرصادرات خدمات فني و مهندسي كشوربا استفاده از مدل الماس پورتر
بررسي استراتژي هاي توسعه بازار خارجي شركت هاي پيمانكاري ساخت
چارچوبي براي تشخيص تصميمات گروهي در انتخاب پروژه هاي زير ساخت مطالعه موردي در پروژه هاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ) NISOC
نقش مهندسي ارزش در زمينه سازي توسعه پايدار
مديريت خريد و تداركات در پروژه
شرح عوامل تشكيل دهنده ضريب منطقه اي و نحوه محاسبه آن
جايگاه ساخت صنعتي ساختمان در ايران در مقايسه با حركت جهاني اين صنعت
نقش صنعتي سازي ساخت وساز ساختمان در توسعه كشور و چالشهاي پياده سازي آن
بررسي ميزان زيان تحميلي به پيمانكار در دوره تاخيرات مجاز، مطالعه موردي پروژه كانال مالح
انتخاب و مديريت اعضا تيم در پروژ هاي EPC
بررسي نقش نيروي انساني مهندسين مشاور در پيشرفت عمليات اجراي پروژه هاي EPC:مطالعه موردي پروژه هاي عمراني زير زميني
Bankruptcy prediction Model of SME Contractor Using System Dynamic and Analytic Network Process
مدل پيش بيني ورشكستگي پيمانكار SME با استفاده از سيستم هاي پويا وفرايند تحليل شبكه اي ANP
Government’s Factor in Value-Based Project Management in Construction Industry
بررسي وضعيت استفاده از سيستم هاي مديريت اطلاعات در پروژ ههاي ساختماني كشور)مطالعه موردي: پروژ ههاي ساختماني شهر زنجان
تأثير و كاربرد مهندسي صنايع در صنعتحفاري نفت (مورد كاوي: بررسي و چگونگي برنامه ريزي و كنترل پروژه انجام شده در پروژه حفاري فازهاي ١٧ و ١٨ميدان گازي پارسجنوبي)
ارائه مكانيزم بودجه بندي انطباقي فني – مالي جهت مديريت تامين مالي پروژه هاي ساخت
مديريت ريسك اعتباري ، چالش پيشروي تامين مالي در سيستم بانكي ايران
چگونگي عملكرد تاثيررويكردهاي نوين به ارزيابي عملكرد سازمان ها
بررسي و ارزيابي چگونگي تاثير مديريت ريسك و فناوري اطلاعات
Relationship between Capital Structure and Ownership Structure: A Review of Literature
نقش كليدي دولت در كاربرديسازي پژوهشهاي دانشگاهي مربوطبه صنعت پتروشيمي
بررسي مكانيزم چالشها و مزاياي ازدياد برداشت ازمخازن نفت سنگين با استفاده از تزريق موادپليمري
Localization Of Nodes In Wireless Sensor Networks By MDVHop Algorithm
بررسي جنبه هاي زيست محيطي كاربرد مهندسي ارزش در بخش انرژي
سازوكارانتخاب مناسب ترين مكان تفريحي – اقامتي براي سرمايه گذاري موثر با استفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره
شيشه و پنجره هاي فتوولتاييك پديده اي نو درنماي ساختمان ها براي توليد الكتريسيته ازنورخورشيد
طبقه بندي و مديريت ريسك در پروژههاي احداث تونل شهري (مطالعه موردي تونل نيايش تهران)
تدوين قوانين انگيزشي مطالعات مهندسي ارزش در شركت ها و سازمان هاي دولتي (مطالعه موردي: شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور)
نقش نوين سيستم حسابداري در بهبود مستمر پروژه هاي احداث و انبوه سازي
مديريت بكارگيري مصالح نوين سبك توام باسيستم طراحي مناسب در ساختمان هاي بتني
تاثيرعدم انجام تعهدات مالي در پروژهاي سرمايه گذاري
لزوم استفاده ازبيمه هاي مهندسي و انواع آن درپروژه ها طرح هاي عمراني
آسيب شناسي مقررات بيمه درطرح هاي عمراني و پيشنههادهايي براي بازبيني آن
تاثير مديريت يكپارچه خطوط لوله درافزايش استحصال گاز و نفت از منابع مشترك
تعارض و چگونگي مديريت آن
كاربرد مهندسي ارزش دركاهش و كنترل ريسكهاي پروژه
اهميت مديريت منابع انساني در بهره وري سازمانهاي پروژه محور
تاثير عوامل سازماني بر عملكرد منابع انساني سازمانهاي پروژه محور دركشورهاي درحال توسعه
اولويت بندي نقش عوامل فيزيكي و معماري محيط كار در ارتقاي عملكرد پرسنل سازمان هاي پروژه محور
تاثير آموزش بر توسعه منابع انساني سازمانهاي پروژه محور
چالشهاي تهيه ضمانتنامه بانكي از نگاه شركتهاي پيمانكاري
بررسي علل تاخيرات درقرار دادهاي پيمانكاري به روش EPC
نقش مدير طرح در پروژه هاي بزرگ
جايگاه مهندسي ارزش در احداث پروژه هاي حمل و نقل جاده اي كشور (مطالعه موردي :مسير گردنه صلوات آباد در محور سنندج-همدان
اهميت پيشنهاد تغيير به روش مهندسي ارزش درتبيين سناريوي همه برنده درپروژه هاي بزرگ
Value Engineering, a versatile tool for project dispute resolution Case Study: Qeshm submarine water pipeline project
تغيير با نگاه مهندسي ارزش
بررسي و كاربرد تكنيك هاي شناسايي ريسك پروژه و ارائه راهكار
تحقيق هدفمندجهت يافتن خلاء هاي پژوهشي درمديريت ساخت
 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید