نمایه سازی مجموعه مقالات اولين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

نمایه سازی مجموعه مقالات اولين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

نمایه سازی مجموعه مقالات اولين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

مجموعه مقالات اولين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) در تاریخ 28 مهرماه  1390  توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 96 عنوان مقاله تخصصی شامل 658 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش ملي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) به شرح زیر می باشد:

 

بررسي حوادث ناشي ازكار و شناسايي علل آن بمنظور بهبود HSE در صنايع و كارگاه هاي صنعتي
اندازه گيري و سنجش ميزان آلودگي صوتي در بزرگراه پاسداران اهواز و ارايه راه كارهاي مديريت زيست محيطي
ارزيابي و ريشه يابي حوادث در شركتهاي نفت ، گاز و پتروشيمي
نقش آموزش مديريت بحران بيمارستاني دركارايي كاركنان
Investigation on the structure and function of any types of nanoparticles in elimination of toxic mental ions in water and relevant obstacles
ارزيابي و مديريت ريسكزيست محيطي واحد تصفيه آب و پساب شركت صنعتي بهپاك با استفاده از متد FMEA
Comparison of new process in pollution soils amendment and improvement and elimination pollutions from environment
تاثير PH درمحلول شستشو بركاهش مقدار ناخالصيهاي موجود در نمك طعام و تاثير آن برآلودگي محيط زيست
بررسي دلايل انفجار مخزن اسيد كلريدريك 33% دريكي از شركتهاي پتروشيمي بروش ICE BERG
نقش معماري مراكز درماني درا رتقا ايمني و سلامت محيط بيمارستان براي بيماران
Numerical simulation of pollutants concentration in a street canyon of urban area
ارزيابي ساختار حوادث دركارگاه هاي ساختماني شهرستان اهواز
ايمني ماشين آلات و ايمني فردي گامي درجهت ارتقا مهندسي HSE
پيشگيري و كنترل حوادث ناشي از كار
راهكارهايي به جهت از بين بردن آلودگيهاي ناشي از حفاري دريايي
Managing health and safety- Five steps to success
مطالعه مخاطرات واحدهاي آمونياك و اوره با روش آناليز مقدماتي خطر
لزوم فرهنگ ايمني در واحدهاي صنعتي و عوامل موثر بر آن
اولويتبندي ماه هاي مختلف سال به لحاظ آلودگي هواي شهر اصفهان در راستاي كاهش عوارض منفي ناشي از آن
نقش مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE در پيشگيري از حوادث ناشي از نيروي كار در صنايع و كارگاه ها و ارايه روشهاي لازم
مبتني FMEA برهزينه دوره عمر ابزاري براي شناسايي ريسك
نقش معماري مراكز درماني درا رتقا ايمني و سلامت محيط كاري براي كاركنان
تفكر و برنامه ريزي استراتژيك ضرورتي براي بخش ايمني سازمان ها
پيشگيري از حوادث شغلي با تكيه بر قوانين
بررسي تاثير آموزشهاي حين خدمت دركاهش حوادث روي داده درمراكز صنعتي استان هرمزگان درسال 1389
ارزيابي اثراتواحدهاي صنعتي و معدني برمحيط زيست كشور ايران
محاسبه ريسك فازي و رعايت الزامات ايمني و زيست محيطي در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان با مطالعه موردي در تاسيسات مخابراتي شركت نفت
ارزيابي ريسك ايمني فرآيند واحد ذوب فلش مس به روش FMEA
بهينه سازي روش محاسباتي ارزيابيريسك فعاليت هاي شركت هاي گازرساني با استفاده از JHA – با مطالعه موردي
استقرار سيستم 5S لزوم اجراي موفق در كارايي و عملكرد HSE و استقرار موفق استاندارد 18001
ارزيابي امكان بكارگيري تكنولوژي نوين پيگ و ربات جهتعيب يابي و تعمير خطوط لوله براي جلوگيري از حوادث ناشي از نشت گاز
مديريت پسماند صنعتي پتروشيمي اميركبير منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر
آناليز حوادث دو معدن زغال سنگ زيرزميني دركشور ايران و تركيه و مقايسه آن ها
مديريت استراتژيك HSE و ارتباط آن با بهره وري و تعالي سازماني
تاثير يك دوره تمرينات ورزشي منتخب برمشكلات عضلاني – اسكلتي مرتبط با كاركارگران
ايمني راديوگرافي صنعتي در بازرسي و تست تجهيزات نيروگاه هاي برق
تصفيه و پالايش هوا به وسيله نانوذرات و نانوفيلتراسيون
بررسي ارزيابي و كنترل خطرات شغلي در صنعت پتروشيمي
بررسي علل ريشه اي حوادث در صنعتي پتروشيمي به روش كوه يخ
بررسي سيستم مديريت ايمني محيط زيست و بهداشت در صنعت نفت كشور
ضرورت بررسي فرهنگ ايمني و امنيت شغلي در صنعت نفت ايران
استفاده از روش FMEA در شناسايي مخاطرات يكي از صنايع سدسازي
بررسي روشهاي نوين صنعتي كاهش آلاينده NOX و امكان سنجي اجراي روشهاي نوين در شركت پتروشيمي فجر
مروري برريسك و روشهاي ارزيابي خطرات
تاثيرانجام معاينات دوره اي درحفظ و ارتقا سلامت كاركنان صنعت نفت
ارزيابي عملكرد هودهاي آزمايشگاهي مركز منطقه ويژه شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
بررسي رابطه بين استرس شغلي و سلامت رواني در بين كاركنان شركت پتروشيمي بندرامام
بررسي كيفيت آب شرب مصرفي در مركز منطقه ويژه شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي
بررسي مزاياي زيست محيطي استفاده از گاز هيدروژن
اثرات لجن فاضلاب در زيست پالايي خاك آلوده به نفت خام
بررسي زيست پالايي خاك آلوده به نفت خام بوسيله كود شيميايي
Design and Development of a Comprehensive Software for Risk Management of Pipelines Carrying Natural Gas: Conceptual Design
ايمني و بازرسي برجلوگيري از رسوب در مبدلهاي نفتي
نحوه كلاسه بندي نواحي خطر در مناطق صنعتي
بررسي مديريت ارگونوميك عوامل فيزيكي زيان آور در محيط كار رويكرد صنعتي
بررسي منعقدكننده مورد استفاده درفرايند تصفيه پساب واحد PVC و تعيين شرايط بهينه آن
بررسي اثرات مخرب آلاينده هاي خروجي از خودروها و راهكارهاي كاهش آنها
بررسي توجه تيم ايمني به عوامل روحي – رواني و تاثير آن بركاهش حوادث شغلي
بررسي برآورد احتمال خطر نانو مواد براي محيط زيست و كاركنان
تصفيه پساب واحد نمك زدايي پالايشگاه نفت شيراز به روش اكسيداسيون
MONITORING THE TURBULENT HEAT TRANSFER IN A GROOVED U-TUBE HEAT EXCHANGER WITH VARIOUS RADIUS OF CURVATURE
ارزيابي ريسك محيط زيست پالايشگاه ميعانات گازي بندرعباس با استفاده از روش HAZOP و نرم افزار PHAST
Study of Barite Effects on the Human Health and Environment and Presentation of Ways to Eliminate or Reduce its Effects by Use of Microorganisms and Zeolite
Investigating of Ways to Reduce Wastes Resulting from the Drilling Mud and Providing Appropriate Solutions to Reduce their Environmental Damages
بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي لايه نازك دي اكسيد تيتانيوم و استفاده از آن در پالايش آلاينده هاي زيست محيطي
سيكل نيمه كلتريت هيدرات دركارخانه IGCC به منظور حذف كربن دي اكسيد از گاز سوختي
ايمني و بهداشت حرفه اي در تاسيسات فاضلاب
تحليل اقتصادي ميزان غلظت آلاينده هاي هوايي و هزينه هاي زيست محيطي برساكنين شهر يزد
جايگاه خط مشي HSE درواحدهاي صنعتي
نقش مديريت HSE در توسعه پايدار صنايع نفت و گاز
ايمني در حمل و نقل دريايي مواد خطرناك شيميايي
شناسايي و ارزيابي عوامل استراتژيك داخلي تاثير گذار برمديريت HSE شركت كشت و صنعت حكيم فارابي خوزستان با بهره گيري از تكنيك تلفيقي DELPHI و ماتريس IFE
مطالعه ي آلودگي هاي ناشي از سيلان و فوران چاه و اثرات آن برمحيط زيست و سلامت انسان و ارايه ي روشهايي براي تشخيص جلوگيري و پاكسازي
روش نوين مديريت پسماندهاي حفاري چاه هاي نفت وگاز در راستاي كاهش آسيب هاي زيست محيطي
بررسي مشخصات و تاثيرات زيست محيطي پسماندهاي حفاري چاه هاي نفت و گاز در راستاي كاهش آسيب به محيط زيست
بررسي عملكرد فرآيند آهك زني برحذف سيليكا از آب
افزايش ضريب ايمني درصنايع نفت به كمك مديريت ريسك حريق
پياده سازي نظام مديريت HSE در آزمايشگاه هاي انجام آزمون
رابطه بين فرهنگ ايمني و متغيرهاي جمعيت شناختي دركاركنان كارخانه گستر پلاستيك
بهداشت، ايمني و محيط زيست در پروژه هاي عمراني كاهش فاصله بين قوانين تا اجرا
تاثير گرمايش جهاني برمجتمع بندر امام خميني ره
نقش استقرار سامانه مديريت HSE-MS HSE در ارتقا شاخصهاي ايمني بهداشت و محيط زيست صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
نقش فلز آهن در سلامتيو پيش تغليظ و گونه يابي آهن II & III در فاز آبي
نشت يابي در تاسيسات و خطوط لوله در زيردريا
جايگاه و نقش ارزيابي و مديريت ريسك درسازمانه مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست صنايع نفت و گاز و پتروشيمي
مديريت، راهبري ايمني و بهداشت حرفه اي
شناسايي مخاطرات و ارزيابي كيفي ريسك HAZOP Study در واحد كاهش گرانروي پالايشگاه تهران توسط نرم افزار PHA-Pro 7
نانوتكنولوژي و حفاظت از محيط زيست
مديريت بحران
انواع روشهاي ارزيابي ريسك و تجزيه و تحليل حالات خطا و اثرات ناشي از آن براساس روش FMEA
طراحي نقشه استراتژيك سيستم مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست
طراحي فلر و فاكتورهاي تاثير گذار بر آن و محاسبه آلاينده هاي خروجي از فلر
ارايه روشي نوين جهت كاهش صدمات ناشي از آلودگي صوتي در يك مجتمع پتروشيمي مبتني بر AVC,ANC
پيشگيري از حوادث
بررسي اثر غلظت كاتاليزور برميزان كاهش بار آلي يك پساب پتروشيميايي به كمك نانوفتواكسيداسيون كاتاليزوري
بررسي عوامل اعتياد به اينترنت و خطراتناشي از آن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید