مشارکت استاد ایرانی در تدوین راهنمای بین المللی بیماریهای تیروئید

http://2ndcongress.iranobesitysociety.org/files/TSCMS/2ndCongress/DrAzizi.jpgراهنمای بین المللی بیماریهای تیروئید هنگام بارداری و پس از زایمان، توسط اعضای انجمن تیروئید آمریکا، متخصصان زنان و زایمان، دو دانشمند اروپایی و یک دانشمند ایرانی تدوین شد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، دکتر فریدون عزیزی – رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در تدوین این راهنمای بین المللی مشارکت کرده است.

راهنمای (گایدلاین) بین المللی بیماری های تیروئید در معتبرترین مجله تیروئید جهان انتشار یافته و به تایید بسیاری از انجمن های علمی جهان رسیده است و پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز از کشور ایران در میان 11 موسسه آموزشی پژوهشی و کشورهایی که در تهیه این راهنما مشارکت داشته اند، قرار دارد.

تدوین کنندگان این راهنمای بین المللی با طرح 84 سئوال و بحث مبسوط و به روز در هر موضوع ، 76 مورد از جدیدترین توصیه ها را در مورد تشخیص و درمان بیماری های تیروئید هنگام بارداری و پس از زایمان ارایه کردند و به برخی از مطالعات پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در منابع علمی اشاره کرده اند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید