جایزه ابن سینا به استاد برتر علوم پزشکی اعطا می شود

http://pnubijar.ac.ir/blog/wp-content/2009/08/Avicenna_Persian_Physician_thumb.jpgسیزدهمین جشنواره ابن سینا شنبه 15 بهمن در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و اساتید برتر جوایز ابن سینا، حکیم جرجانی و اخلاق پزشکی را دریافت می کنند.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، جشنواره ابن سینا هر ساله در دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف ارج نهادن به فعالیت های اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دست اندرکاران آموزشی دانشگاه و شناسایی، معرفی و کمک به ارتقای فرآیندهای جاری آموزشی دانشگاه در بهمن ماه برگزار می شود.

ایجاد انگیزه و فضای مناسب علمی برای حضور فعال در عرصه آموزش پزشکی، ایجاد فضای رقابت سالم در تولید علم و تعالی آموزش و شناسایی و ارج نهادن فرآیندهای برتر آموزشی دانشگاه نیز از دیگر اهداف این جشنواره است.

سیزدهمین دوره جشنواره ابن سینا روز شنبه 15 بهمن 90 در تالار ابن سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود و جوایز آموزشی این جشنواره شامل پنج جایزه ابن سینا، حکیم جرجانی، اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای، آموزش پزشکی و پیشکسوتان است به 22 عضو هیئت علمی اعطا می شود.

جایزه بزرگ ابن سینا، به یک عضو هیئت علمی خارج از دانشگاه علوم پزشکی تهران، جایزه حکیم جرجانی به 14 نفر از اساتید دانشکده های مختلف و جایزه اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای نیز به یکی از اعضای هیئت علمی که از نظر اخلاق حرفه ای برجسته باشد، تعلق می گیرد.

جایزه آموزش پزشکی به یک عضو هیئت علمی که در رابطه با توسعه و گسترش علم آموزش پزشکی فعالیت چشم گیری داشته اعطا می شود. در این جشنواره همچنین جایزه پیشکسوتان، به 5 نفر که در آموزش شاخص هستند اعطا می شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید