چاپ كتاب استاد دانشگاه صنعتی امیركبیر توسط انتشارات McGraw-Hill آمریكا

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیركبیر، كتاب «مكاترونیك در پزشكی، به روش مهندسی پزشكی» توسط پروفسورسیامك نجاریان، استاد دانشگاه صنعتی امیركبیر در 9 فصل تدوین شده است كه در ماه نوامبرتوسط انتشارات مك گروهیل آمریكا منتشر شد.

نجاریان، استاد دانشگاه صنعتی امیركبیر با بیان اینكه كتاب « مكاترونیك در پزشكی، به روش مهندسی پزشكی» از نظر محتوایی و نام مشابهی در جهان ندارد گفت: كتاب مكاترونیك در پزشكی، به روش مهندسی پزشكی دارای 4 نویسنده است كه نویسنده اول كتاب هستم، نویسنده دوم كتاب پروفسور جواد درگاهی از دانشگاه كانادا و نویسنده های سوم و چهارم كتاب دو تن از دانشجویان دكترای من به نام های مهندس گلدیس درب امامیه و مهندس سیامك حاجی زاده فركوش هستند.

وی خاطرنشان كرد: این كتاب در 9 فصل تدوین و به چاپ رسیده است كه قابلیت تدریس برای دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد در تمام دانشگاه های دنیا را دارد.

استاد دانشگاه صنعتی امیركبیر با بیان اینكه بیشترین حجم داده های كتاب مربوط به پروژه های تحقیقاتی خود است بیان داشت: بخشی از مطالب موجود در كتاب نیز نتایج تحقیقاتی است كه در این زمینه در سطح دنیا انجام شده است.

نجاریان با بیان اینكه كتاب « مكاترونیك در پزشكی، به روش مهندسی پزشكی» بر كاربرد مكاترونیك در پزشكی با استفاده از نگاه مهندسی پزشكی تاكید دارد گفت: این كتاب برای مهندسان، پزشكان و اپراتور دستگاه های مكاترونیكی پزشكی قابل استفاده است.

وی اضافه كرد: این كتاب مطالب مورد نیاز مهندسان، پزشكان و اپراتور دستگاه ها را از سطح پایه تا سطح پیشرفته پوشش می دهد.

استاد دانشگاه صنعتی امیركبیر با بیان اینكه مكاترونیك رشته میان رشته ای است كه به طراحی و ساخت دستگاه های مختلف می پردازد، گفت: رشته مكاترونیك با رشته های مكانیك، الكترونیك، تئوری های كنترل، علوم كامپیوتر و تكنولوژی اطلاعات همگامی دارد.

پیش از این نیز از پروفسور نجاریان دو كتاب بین المللی توسط انتشارات (CRC press) و McGraw-Hill به چاپ رسیده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید