مجموعه مقالات سومين همايش ملي عمران شهري

مجموعه مقالات سومين همايش ملي عمران شهري

مجموعه مقالات سومين همايش ملي عمران شهري

مجموعه مقالات سومين همايش ملي عمران شهري در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومين همايش ملي عمران شهري 4 و 5 آبان ماه 1390  توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 226 عنوان مقاله تخصصی شامل 1903 صفحه منتشر گردیده است8;8;8; کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در سومين همايش ملي عمران شهري به شرح زیر می باشد:

 

بررسي الگوي جريان در بادگيرهاي كوتاه يك طرفه
نقش گردشگري در فراز و فرود آسيب هاي اجتماعي درمناطق شهري
اصول و راهكارهاي احيا پاركهاي شهري: موردي شهر اسلام آباد غرب
معماري پايدار با رويكرد استفاده از فضاهاي زيرزميني
تحليل ي ارزيابي طرح هاي آماده سازي نمونه موردي: شهرك گلستان شيراز
ملاحظات محيطي در طراحي پاركهاي شهري
بررسي اقتصاد بيمه و بانكداري درمديريت بحران و مقاوم سازي
بررسي نحوه تغييرات درضرايب اطمينان سدهاي RCCدر سيستم هاي زهكشيمختلف
مديريت شهري در ايران
ارزيابي توان كاربري فضاي سبز پارك جنگلي آبيدر با استفاده از GIS
بررسي كيفيت هاي مكانيابي فرودگاه بين المللي تبريز
تحليل پايداري توسعه شهري نمونه موردي شهر مريوان در استان كردستان
بررسي و تحليل معيارهاي مكانيابي ساختمان هاي بلند در شهرها نمونه موردي: برج مسكوني شهران تبريز
مقايسه تطبيقي و تحليل شاخصهاي مسكن بافت قديم شهرها باساير مناطق شهري نمونه موردي شهربابل
دستيابي به طرح اختلاط بهينه براي بتن خودتراكم در منطقه اي خاص روش سعي و خطا
بررسي ضعف ها و ايرادات اجرايي در ساخت و سازهاي شهري استان مازندران
ضوابط مكانمند در خدمت سرزندگي فضاهاي عمومي با رويكرد به فضاي باز
طراحي حوضچه تبخيري در مجاورت استخر خورشيدي تحت شرايط آب وهوايي ايران
سازه هاي فضاكار
تخمين ضريب مقاومت مانينگ در بازه اي از رودخانهكارون بزرگ توسط نرم افزار MIKE11 مطالعه موردي حد فاصل دو ايستگاه هيدرومتري اهواز و فارسيات
كاربرد شبكه عصبي و مدل تطبيقي فازي- عصبي در تخمين عمق آبشستگي پاييندست پرتاب كنندههاي جامي
مدلسازي SAR آب رودخانه به كمك شبكه هاي عصبي مصنوعي و پارامترهاي كيفي آب مطالعه موردي: رودخانه قشلاق سنندج
بررسي حساسيت معادله مومنتوم به حذف ترمهاي مختلف آن در رونديابي سيلاب و مطالعات مهندسي رودخانه مطالعه موردي رودخانه كارون
تعيين مدل رياضي جهت پيش بيني غلظت يون مس در سيستمهاي Aux Cooling نيروگاه هاي شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيك
بررسي تاثير ترمهاي مختلف معادله مومنتوم در رونديابي سيل در مطالعات مهندسي رودخانه مطالعه موردي رودخانه مارون
بررسي ملزومات طراحي و اجرايي سدهاي خاكي ، تخريب و روش هاي مقابله، بررسي موردي سد لار
برنامه ريزي شهري و تقويت عناصر آسيب پذير شهر با رويكرد به ملاحظات پدافند غيرعامل
فضاي بازشهري و رهنمودهاي پدافند غيرعامل در طراحي ايمن
بررسي مولفه هاي موثر در طراحي شهري از ديدگاه دفاعي و ارائه راهكارهايي مبتني بر ملاحضات پدافند غير عامل جهت كاهش آسيب پذيري
سنه دژ ( سنندج ) ، نمادي تاريخي از بكارگيري اصول و ملاحضات پدافند غيرعامل در شهرسازي ايران
ملاحظات معماري و شهرسازي در پدافند غيرعامل
مديريتبحران شهري و پدافند غير عامل
بررسي تحليلي مقايسه اي پدافند غيرعامل و دفاع غيرنظامي با مطالعه رويكردي معماري دفاعي روستاي ميمند
بررسي مديريتشهري با رويكرد پدافند غير عامل
مقاوم سازي بناها در برابر زلزله
سنجش توان توسعه شهر مبتني بر تاسيسات زيربنايي شهري
بكارگيري سيستم گرمايش ناحيه اي در تاسيسات نوين شهري جهت مصرف بهينه منابع انرژي و كاهش هزينه هاي مصرفي
بكارگيري تكنولوژي نانو در بهينه سازي مصرف انرژي هزينه هاي اقتصادي و استحكام ساختمان ها
فناوريهاي نوين ساختماني با رويكردي بردانش بيوتكنولوژي
فرهنگ سازي ترافيك در قالب مديريت واحد شهري در كلانشهرهاي كشور
برنامه ريزي راهبردي توسعه سيستمهاي حمل و نقل هوشمند در ايران
اولويت بندي خرابي هاي روسازي جهت ترميم با نرم افزارHDM-4
بومي سازي سيستم هاي هوشمند حمل و نقل و دوربين هاي نظارت تصويري براي جاده هاي ايران
بررسي عمر و دوام رنگ خط كشي آسفالت در استان خوزستان
بررسي عوامل موثر بر تصادفات شهري بواسطه روشهاي آماري
بررسي پديده عريان شدگي stripping در مخلوطهاي آسفالتي و روشهاي بهبود آن
بررسي نقش مسير دوچرخه در بهبود سيستم روشنايي جاده
تحليل اجزاي محدود روش پيش نگهداري در تونل سازي
اثر سنجي حذف ميدان امام حسين (ع) شهر همدان و تبديل آن به يك بلوار با دور برگردان با استفاده از شبيه ساز Aimsun
بهينه يابي تعداد و چيدمان گروه شمع با استفاده از الگوريتم ژنتيك
اثر تسليح بهينه رويه ماسه اي توسط ژئوگريد بررفتار بستر رسي و كمانش جانبي ستون سنگي
بررسي ميزان نفوذ پذيري آبرفتهاي شهر تبريز در امتداد مسير خط 2 مترو
ارزيابي اثر ويژگي هاي سنگ شناسي بر خواص مهندسي انواع سنگ هاي تزئيني و نما در رباط آباده فارس
بررسي تحليل شيرواني به كمك نرم افزار FLAC2D 2D وروش تعادل حدي
تاثير مش بندي هاي متفاوت در نتايج حاصل از مدل سازي روش ميخ كوبي در پايدارسازي گود ها
آناليز عددي رفتار تحكيمي خاك در شرايط تقارن محوري و مقايسه اي با تئوري يك بعدي ترزاقي
پيش بيني سطح لغزش با استفاده از اندازه گيري جابجايي در سطح شيب دار و تعيين وزن بلوك روي سطح لغزش
كاربرد ريزشمع ها در پايدارسازي بناهاي تاريخي و بافت هاي فرسوده
مقايسه مدل هاي رفتاري موهر كلمب و خاك سخت شونده جهت پايدار سازي گود به روش ميخ كوبي
بررسي تاثير سيكل ترسازي و خشك اندازي بررفتار مقاومت برشي خاكهاي آماسي غيراشباع
مقايسه روشهاي مقاوم سازي سازه ها به روش سبك سازي و جداسازي با كاربرد مصالح نوين
روشهاي تعيين ضريب رفتار سازه ها و عوامل موثر بر آن
اتصال لولائي بين تير و ستون در ديوارهاي برشي فولادي
مقاوم سازي ساختمان به كمك الياف FRP
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي فولادي با اتصالات خرجيني مطالعه موردي بخش دوم – ارزيابي كمي
تزرسي قاب هاي خمشي مختلط RCS تحت بارگذاري لرزه اي
فرآيندهاي جوشكاري در صنعت ساختمان مشكلات، راهكارها
معرفي كامپوزيت هاي پليمري در تقويت و مقاومسازي سازه هاي موجود
كاربرد مفاهيم انرژي و توان در بررسي حركات زمين در نزديكي گسل و تاثير آن برپاسخسازه ها
ارزيابي ضوابط آيين نامه اي طراحي سازه هاي داراي نامنظمي جرمي در ارتفاع
زلزله ، سبك سازي وچالش هاي پيش رو در امر مقابله و مقاوم سازي
بررسي رفتار يك نوع ميراگر نوين جاذب انرژي EADAS در سازه هاي فولادي
ساخت نوعي بتن توانمندويژه مقاومدر برابر حمله سولفات ها برپايه پودر لاستيك و ميكروسيليس
مطالعات چرخه اي بر روي قاب هاي مهاربندي شده داخلي RC
انواع سيستم هاي مهاربندي فولادي براي مقاوم سازي ساختمان هاي بتن مسلح و مقايسه آن ها
تاثير پريود و ميرايي سازه بر ماكزيمم مقدارمنحني هاي تاريخچه زماني انرژي ورودي زلزله
ارزيابي رفتار لرزه اي ساختمانهاي قاب خمشي فلزي و ايزوله شده با جداگر لاستيكي – سربي به روش تحليل ديناميكي تاريخچه زماني
تاثير نانوسيليس برروند افزايش مقاومت فشاري بتن سبكدانه
بررسي تاثيرات ميكروسيليس برخصوصيات مقاومتي و دوام بتن سبك سازه اي و بحث در مورد توجيه پذيري اقتصادي آن
مطالعه رفتار و مكانيزم شكست انواع سازه هاي بنايي منطقه شمال كشور و بررسي امكان مقاوم سازي آن با توجه به مبحث هشتم مقررات ملي ايران
شهرسالم شهري پايدار از گذشته تا حال
بررسي انواع پوشش ها در بناهاي تاريخي
توسعۀ پايدارِ شهري با رويكرد كاربري پايدارِ زمين
مطالعه نقشو اهميتتكنولوژي در توسعه زيرسطحيشهري
بررسي ضوابط طراحي نما در منظر شهري بافت هاي جديد)مطالعه موردي محله پونك شهر قزوين
نقش سلسله مراتب در محيط شهري
بررسي تاثير نورپردازي و روشنايي شهري در امنيت شهر
ارزيابياثرات زيستمحيطي راه آهن و راهكارگزينيدر جهت تحقق توسعه پايدار
بررسي پتانسيل حذف جلبكهاي موجود در آب آشاميدني شهرها توسط پرمنگنات پتاسيم
تعيين غلظت موثر ازن در حذف جلبك هاي موجود در تصفيه خانه هاي شهري
شناسايي و بررسي كيفيت بيولوژيكي آب مخازن سدها و روستاهاي پاياب آنها و ارائه راهكارهاي لازم جهت تامين آب شرب شهري
بررسي تاثير فشار ودما بر راندمان دبي عبوري از صافي هاي غشايي در تصفيه خانه هاي شهري
بررسي ارتباط بين اشل قرائت شده در يك رودخانه با دبي موجود در آن مطالعه موردي: رودخانه قره سو واقع در استان اردبيل
بهينهسازيتصفيهخانههاي موجود در ايران با استفاده از بيوراكتورهاي غشايي MBR
برنامه ريزي توسعه توريسم شهري در شهر كوهپايه با بهره گيري از شاخص زيست اقليمي در جهت توسعه پايدار شهري
تحليل نقش مديريت شهري در توسعه فيزيكي شهر سقز
تبيين مفاهيم شهرسازي با هدف كاهش آسيب پذيري شهر در برابر زلزله
مديريت شهري و سكونتگاههاي غيررسمي
مديريت بحران
مديريتبحرانهاي طبيعي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
برنامه ريزي شرايط اضطراري اسكان موقت در مديريت بحران
نقشمديريت بحران در پيشگيري يا كاهش خسارات رويدادهاي غيرمترقبه
بررسي شرايط اسكان زلزله زدگان بر سلامتي روحي و رواني آنان
برنامهريزي شهري راهكاري علمي و عملي جهتپايداري شهرها در برابر زلزله
زلزله تهران: برنامهريزي سنجشآسيبپذيري شهر(نگاهيبر اقدامات صورت گرفته
مديريت دانش و نقش آن در بهبود كارآيي و اثربخشي فرآيندها
رويكرد مشاركتي، توسعه شهري و توانمندسازي مديريت شهري
ابزار مديريت دانش درتحقق مديريت واحد شهري GIS
تلاش درجهت افزايش تعاملات اجتماعي در فضاي خيابان بوسيله الگوي طراحي اين فضا با هدف تقويت پياده مداري
كيفيت بخشي به سيما و منظر شهري در خيابان پاسداران سنندج
نقش كيفيت اجزاي كالبدي محيط شهر در حضور پذيري و پويايي فضاهاي جمعي
تعاملاتاجتماعيزنان در فضاهاي عمومي شهري:وجود يا عدم وجود
نقش معماري در معضلات فرهنگي و اجتماعي شهر
حفظ و ارتقاء تعاملات اجتماعي در نوسازي محلات قديمي وفرسوده شهري از طريق ايجاد نظامي از فضاهاي شهري نمونه موردي محله مقدم شمالي تهران
به اشتراك گذاري دوچرخه در جهان
شهر و نابينا با رويكرد مطلوبيت محيط شهري براي نابينايان
راهبردهاي افزايش مشاركت شهروندان در عمران شهري
ميدان فضايي براي بروز تعاملات اجتماعي و راهكارهاي طراحي آن
پيشگيري از جرم از طريق طراحي محيطي درتحولات مسكوني
هويت در معماري نماهاي شهري
امنيت و سلامت اجتماعي برند شهر اسلامي با رويكرد معماري مسكوني پايدار
پياده راه – فضايي شهري در خيابان براي تعاملات اجتماعي نمونه موردي: خيابان صبا
تهران قطعه اي گمشده از هويت شهر ايراني
هويت شناسي معماري سنتي و معاصر ايران
ارزيابي زمينه هاي معماري- هويتي شهر در جهت جذب گردشگران (نمونه موردي شهر اهواز)
نقش فرهنگ و هويت ميراث فرهنگي در توسعه پايدار شهري
بازشناسي مفهوم هويت شهري در محله ي انگليسي بريم شهرستان آبادان
ابعاد نظري توسعه شهري در شهرستان اهواز
هويت معماري و شهري دوران معاصر
معلولين ومعماري فضاهاي گردشگري شهري (مطالعه موردي اصفهان
هويت بخشي به شهر
پايداري هويت در محله
نقش ميادين شهري در آفرينش حس مكان و هويت شهرها نمونه موردي ميدان ملارستم مراغه
مفهوم و جايگاه فضاي شهري در شهرها و فرهنگ ايراني
بكارگيري اصول و قواعد طراحي شهري درجهت ايجاد فضاهاي امن شهري
هويت شهري ابزاري براي هدايت توسعه شهربا رويكرد تاثير شناخت عوامل هويت بخش در طراحي شهري
روش هاي نوين مقاوم سازي بناهاي تاريخي
بازشناسي عوامل مؤثر در شكل دهي به هويت و سيماي شهرهاي سنتي ايراني )نمونه موردي شوشتر
بررسي آسيب ها و مرمتو استحكام بخشي بناي تاريخي حمام حسن خان(مطالعه موردي
بررسي حوزه هاي هويت شهري
تاق، شاخصه ي معماري بومي
نمود معماري پايدار در مسكن سنتي بوشهر
توانمندسازي شهرهاي كوچك با تكيه بر ظرفيت هاي دروني و هويتي ؛ ضرورت ها و راه كارها نمونه موردي شهر سنقر در استان كرمانشاه
بهسازي الگوي مسكن روستا هاي خمين
مقاوم سازي پل هاي قوسي بنايي تاريخي
ارزيابي اثرات اجراي مسكن مهر در نقاط شهري استان كردستان
مدل سازي عددي الگوي جريان در اطرافآبشكن هاي منفرد و متواليT شكل با استفاده از نرم افزار FLUENT
آناليز غير خطي رفتار لرزه اي سدهاي خاكي با هسته رسي توسط نرم افزار تفاضل محدود
نقش تعاملات اجتماعي در فضاي ميان ساختمان ها در پايداري انرژي
بررسي و ارايه راهكارهاي تعامل مناسب كاربري زمين و حمل و نقل با استفاده از منطق فازي مطالعه موردي: شهرسنندج
تحليل پايداري سدهاي قوسي بتني نسبت به تغييرات مدول الاستيسيته در اثر تزريق بتن در پي وجناحين
تحليل بازتابهاي ترافيكي ناشي از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها در شهر شيراز
تاثير زلزله هاي نزديك گسل برروي پاسخ سازه هاي مبتني بر جداساز لاستيكي – سربي
شبيه سازي عددي يك مبدل زمين – هوايي جهت پيش سرمايش هواي ورودي به ساختمان
شهرسازيمشاركتي، مفاهيم و راهكارها
بهكارگيري الگوريتم بهينهسازي گروه ذرات در حل مسئله مكان-يابي مراكز فوريتهاي پزشكي
بررسي آزمايشگاهي اثر هندسه هاي مختلف پانلهاي عمقي بر آب شستگي پايه پلها
پيش بيني كوتاه مدت مصرف آب شهري با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي شهرستان مشگين شهر
بهينه سازي لوله هاي مدفون آب براساس كرنش محوري و خمشي در تلاقي با گسل با استفاده از الگوريتم ژنتيك
شناسايي پهنه هاي آسيب پذير پدافند غيرعامل شهر با بهره گيري از سيستم اطلاعات جغرافياي GIS و نرم افزار Space Syntax نمونه موردي: شهر قوچان
شهرفشرده ،فضاهاي زير سطحي ، فرصتي براي دست يابي به توسعه پايدار شهري
تحليل تنش به روش عددي المان مرزي با مثال موردي قطار شهري شيراز
به سازي خاك با استفاد از خردهه لاستيك و سيمان
استفاده از نرم افزار FLAC 3D درآناليزپايداري تود ه هاي اشباع ناپايدارواقع درضلع شمالي شهر سنندج
مطالعه عددي رفتار سيستم ديوار ميخگذاري شده )مطالعه موردي سيستم سازه نگهباى پروژه گددش بازار هنگام)ياس( تهران
بررسي اثرات انعطاف پذيري كلاهك شمع برپاسخ سيستم خاك – شمع – سازه
پيش بيني سختي خاك در شالوده هاي نواري تحت بار ديناميكي مسلح شده با ژئوگريد با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
روش عددي تعيين بار بحراني كمانشي تير متكي روي فونداسيون ارتجاعي
بررسي آزمايشگاهي ذوب و يخ زدن هاي متوالي در نفوذپذيري لاينرهايي با مصالح ساخته شده از ضايعات پودر سنگ كارخانههاي سنگبري
بهينه سازي ديوارهاي ميخكوبي شده با استفاده از تحليل عددي
تحليل پايداري تونل انتقال آب كاشان گلاب با استفاده از مدلسازي عددي نرم افزار FLAC2D و مقايسه ضريب اطمينان بدست آمده روشهاي تجربي
بررسي تاثير عرض سربار مستطيلي واقع در تاج شيب مسلح شده با شمع بر ضريب اطمينان
بررسي پارامتر هاَي مكاههنيكي خاك بر روي سيستم دوخت به پشت با استفاده از مدلسازي عددي دوبعدي
مقايسه مفهوم عملكردي و اقتصادي سازه هاي مجهز به ميراگر نوين EADAS و سازه هاي مجهز به ميراگر TADAS و ADAS
بهسازي لرزه اي و كاربرد مواد مركب در مهندسي عمران
مقاومت ديواربرشي كوتاه بتن آرمه
نگرش بهينه سازي ساختمان هاي فولادي با استفاده از الگوريتم ژنتيك
طراحي بهينه ستونهاي مشبك با بستهاي موازي
تاثير پريود و ميرايي سازه بر ماكزيمم تغييرمكان سازه
مقايسه تخمين هاي بدست آمده بهوسيله تركيب شبكه هاي عصبي مصنوعي با آيين نامه هاي Aci و مبحث 9 درمورد مقاومت كششي بتن خودتراكم
بررسي اثر بازشوها برعملكرد ديوارهاي برشي
محدوديت درصدآرماتورهاي طولي در ستونهاي بتني دلايل و نكات فني
طراحي سازه هاي بتني نزديك گسل به روش مبتني بر تغيير مكان مستقيم
اثر ارتفاع برپارامترهاي لرزه اي سيستم هاي سازه اي ديوار باربر بتن مسلح با شكل پذيري بالا
بررسي تأثير ضايعات پودر شيشه با دانه بندي مختلف بر مقاومت بتن
مقايسه چند روش بهسازي ساختمان هاي بتني در برابر نيروي زلزله
روش هاي نوين كاهش شدت لرزه اي در ساختمان
مطالعه اي آزمايشگاهي برنحوه تاثير افزودن نانوسيليس برمقاومت خمشي 28 روزه بتن خودتراكم حاوي ماقدير مختلف خرده هاي تاير فرسوده
اثر تغيير صفحه باربرجانبي درداخل قاب بر رفتارلرزه اي قاب هاي مهاربندي همگرا و واگراي فولادي
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي فولادي با اتصالات خرجيني مطالعه موردي بخش اول – ارزيابي كيفي
اهميت بازرسي جوش، مشكلات و تنگناها درجوشكاري سازه ها
تحليل عوامل موثر برانزواي بافتهاي شهري نمونه موردي: تپه مصلاهمدان ايران
بررسي ميزان انطباق نقش و عملكرد معابر در سلسله مراتب راه هاي شهري (بررسي موردي: محور دانشجو-هفت تير در كلانشهر مشهد)
بازشناسي مولفه هاي تاثير گذار برساماندهي سيماي شهري
شاخص ه اي پايداري در آيين نامه هاي عمران شهري
استفاده از شبكه عصبي مصنوعي در مدلسازي بارش – رواناب مطالعه موردي حوضه آبريز قره سو واقع در استان اردبيل
بررسي عددي اثر شكل سقف ساختمانها بر تهويه آلايندهها در مجراي خيابانهاي مناطق شهري
ارزيابي اثرات زيست محيطي سدها و راهكارگزيني با رويكرد توسعه پايدار
چالشهاي اصلي مديريت بحران در مركز مركز استان البرز به دليل ظرفيت بالاي آسيب پذيري بافتهاي شهري در برابر زلزله
بررسي نحوه اثر مدل متغير انتقال شعاعي با استفاده از الگوريتم pso در شبكه هاي ترافيك شهري
سنجش عوامل موثر در آسيب پذيري بافت هاي قديمي و فرسوده شهري با استفاده از تحليل سلسله مراتبي معكوس GIS&IHWP مطالعه موردي محله سرتپوله شهر سنندج)
بررس يتحليلي مقايسه اي مديريت بحران و مديريت ريسك و نحوه ي مقابله آنها با حوادث
مديريت بحران در زلزله اخيرژاپن 11 مارس 2011 و تجارب آن براي ا يران
آسيب پذيري فضايي و بحران آلودگي هوا در كلان شهر تهران
بررسي فرايند جانشيني مديريت در محيط پروژه اي
مديريت اجرايي و توسعه ي تدريجي طرح ها و پروژه هاي شهري با رويكرد مهندسي ارزش
بهينهسازي چندمنظوره برنامه زمانبندي پروژههاي خطي – تكراري با استفاده از برنامهنويسي خطي
بررسي عوامل تاثير گذار برعملكرد و توانايي برنامه هاي زمان بنديو كنترل پروژه يفعاليت هاي عمراني و پيشنهاد متدلوژي تعيين توابع مادر
بررسي تحليلي تاثير مديريت شهري و مشاركت محله ها بر سيما و منظرشهري
ارتقاي فضا هاَي باز جمعي خياباني در راستاي افزايش تعاملات اجتماعي نمونه موردي شهر تهران
مد و تاثير گذاري آن برهويت معماري و شهرسازي مدرن ايران
بررسي كيفي خيابان جديدالاحداث محله اسفنجان شهر سمنان
قديمي ترين خيابان ايران و تعاملات اجتماعي جاري در آن
بازارگاه هاي شهري،تاكيدي برضرورت جان بخشي خيابان ها و فضاهاي شهري
نقش سلسله مراتب عرصه هاي جمعي و خصوصي در برقراري تعاملات اجتماعي و ايجاد خلوت در ساكنين مجتمعهاي مسكوني
بررسي نمادشهري تهران برج آزادي از منظر هويت
بازيابي هويت كالبدي در ميادين شهري
بررسي مفهوم حس مكان درگذرهاي بافت قديم بوشهر
معماري شهر: خوانشي نو در انسجام بخشي معماري و زمينه شهري به عنوان عامل رشد هويت شهري
بررسيهويتدر منظر ورودي شهرها (نمونه موردي ورودي جنوبيشهر زنجان)
هويت شهري راز جاودانگي ساختار شهرهاي سنتي
بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده با تاكيد بر هويت بخشي نمونه موردي: محله امام زاده يحيي شهر همدان
بازكاوي هويت ؛عناصر و جزئيات مساجد در شهرهاي ايراني
ميدان و نقش گمشده ي آن درشهرسازي
توسعه فضاهاي سبز شهري سنندج گامي در راستاي توسعه پايدار شهري
منطقه گرايي در معماري : رويكردي به سوي طلب معنا و احياء مكان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید