مجموعه مقالات چهارمين همايش بين المللي مبدلهاي گرمايي

مجموعه مقالات چهارمين همايش بين المللي مبدلهاي گرماييمجموعه مقالات چهارمين همايش بين المللي مبدلهاي گرمايي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمين همايش بين المللي مبدلهاي گرمايي  18 آبان 1391 توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 56عنوان مقاله تخصصی شامل 524 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در چهارمين همايش بين المللي مبدلهاي گرمايي
 

مطالعه عددي اثرات ضخامت و ضريب هدايت حرارتي رسوب بر ميدان جريان و انتقال حرارت در يك مبدل حرارتي دو لوله‌اي
بهبود ضريب انتقال حرارت داخل لوله هاي مبدل حرارتي گاز- مايع واحد تنظيم نقطه شبنم پالايشگاه گاز سرخون به كمك تحريك لايه مرزي
بررسي آزمايشگاهي اثر نانو سيالات آب-Al2O3 و آب-CuO بر افزايش انتقال حرارت در مبدل حرارتي دولوله اي
بررسي آزمايشگاهي اثر نانو سيالات آب-SiO2 و آب-TiO2 در يك مبدل ترموسيفوني
بررسي بروز پديده واماندگي در مبدل هاي حرارتي گرم شونده با بخار آب و روش هاي كاربردي جلوگيري از آن بررسي ميداني وقوع آسيب ديدگي در مبدل هاي واحدهاي آمونياك 1 و 2 مجتمع پتروشيمي پرديس منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه
بررسي خوردگي سايشي در تيوب مبدل هاي حرارتي
Integrated Optimization of an Overhead Air-Cooled Heat Exchanger: A Case Study of Shiraz Refinery
تخمين عدد ناسلت سطح بيروني لوله و دماي سيال داخل مخزن يك مبدل پوسته – لوله اي با لوله مارپيچ
بررسي تغييرات ضريب انتقال حرارت جابجايي آزاد سطح بيروني لوله هاي مارپيچ در راستاي طولي و شعاعي
تحليل اگزرژي تاثير انواع مختلف زائده هاي توليد گردابه روي عملكرد مبدل هاي حرارتي پره لوله اي آب- هوا
بررسي عددي و تحليلي تاثير ضديخ بر روي انتقال حرارت در گرمكن هاي غير مستقيم
بهينه سازي انرژي واحد تصفيه اتان پالايشگاه گاز ايلام با استفاده از تكنولوژي پينچ
كاهش مصرف انرژي در واحد سنتز فرآيند مالئيك انيدريد با استفاده از انتگراسيون حرارتي
كاهش مصرف انرژي برج بوتان زدايي پالايشگاه اصفهان با استفاده از انتگراسيون حرارتي
ارائه روشي با هدف بهبود عملكرد واحد شيرين سازي پالايشگاه گاز ايلام با استفاده از تكنولوژي پينچ
كاهش مصرف انرژي در واحد اتان زدايي پالايشگاه گاز ايلام با استفاده از انتگراسيون حرارتي
ارائه روشي با هدف كاهش مصرف انرژي در واحد تقطير متانول پتروشيمي خارگ
ارائه روشي با هدف كاهش مصرف انرژي واحد تثبيت ميعانات گازي گچساران
مدل سازي مبدل هاي حرارتي مويرگي بشقابي و حل عددي معادلات
شبيه سازي مبدل جوش آور برج تقطير واكنشي در فرآيند تهيه اتيل استات
تعيين ضريب رسوب و ارزيابي عملكرد مبدل حرارتي پوسته و لوله (E-402D) در شرايط طراحي و عملياتي
The effect of condenser parameters on the COP and overall COP of the residential split air conditioner out door unit
پيش بيني عملكرد ترموهيدروليكي و تحليل عددي سردكننده و كندانسور خشك و تبخيري در جريان صليبي
تعيين مكانيسم و ارائه يك مدل تشكيل رسوب در مبدل حرارتي پوسته و لوله E-402D در شركت پالايش گاز سرخون و قشم
محاسبه بازده يا راندمان پره در مبدل هاي حرارتي پره و لوله در شرايط خشك
بهينه سازي شبكه مبدلهاي حرارتي فرآيند تصفيه اتان پتروشيمي اميركبير با استفاده از فن آوري پينچ
بهينه سازي راندمان حرارتي پره حرارتي مخروطي و مدل سازي توزيع دما براي با در نظر گرفتن انحناي مخروط
مطالعه ي عددي جريان و انتقال حرارت در مبدلي با تيوب فين دار حلقوي
آلاينده‌هاي سيستم آمين در واحد شيرين سازي گاز و تاثير آنها بر عملكرد مبدل حرارتي Lean/Rich Amine
بررسي انتقال حرارت در مبدل حرارتي دوراهه با محيط متخلخل
بهبود كارايي مبدل پوسته و لوله با بررسي متغيرهاي طراحي سمت لوله به كمك نرم افزار Aspen B-JAC
شبيه سازي و بهينه سازي مبدل پيش گرمكن (E-01008A/B) مسير نفت‌خام واحد تقطير پالايشگاه بندرعباس
بررسي تأثير مبدل حرارتي بر روي انتقال حرارت و جرم در بستر جاذب حرارت خشك هيدريد فلزي
شبيه‌سازي جريان در مبدل سردكننده بخارات مخازن اتيلن با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)
هزينه اتلاف انرژي ناشي از جرم گرفتگي در مبدل هاي پيش گرمكن واحد تقطير نفت خام، مطالعه موردي- پالايشگاه اصفهان
Heat Transfer between two V-Shaped Plates with Constant Wall Temperature
بهبود انتقال حرارت همرفتي اجباري با استفاده از محيط متخلخل
شبيه سازي سه بعدي رسوب مبدل قاب و صفحه اي در صنايع لبني با استفاده از ديناميك محاسباتي سيالات
تحليل دو فازي نانوسيال آب- اكسيد آلومينيم (Al2O3) در رژيم جريان توربولانت درون لوله مدور
جدايش آلياژ روي از تيوب هاي آلومينوم برنج در آب شيرين كن هاي مجتمع گاز پارس جنوبي
بررسي تأثير صفحه جداكننده و تعيين رژيم مناسب جريان در مبدل حرارتي دوراهه تحت دماي ثابت ديواره‌ها
طراحي و آناليز مبادله كن گرماي صفحه اي دو مرحله اي آب دريا براي سامانه خنك كاري موتور
بررسي تاثير نانوذرات نقره بر افزايش انتقال حرارت در لوله هاي مارپيچ
بهينه سازي مبدل حرارتي پوسته لوله از ديدگاه انتقال حرارت، افت فشار و هزينه
بررسي انتقال حرارت و افت فشار رادياتور اتومبيل در حضور نانوسيال 40/60 اتيلن گليكول- آب/CuO در سه دماي ورودي به رادياتور
بررسي انتقال حرارت رادياتور اتومبيل در حضور نانوسيال به عنوان سيال خنك كننده
بررسي عددي ميزان انتقال حرارت نانو سيال ها در ميكرو كانال
مدل سازي خنك كن هاي مياني پوسته – لوله اي، كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي همراه با خنك كن مياني به كمك شبكه عصبي
مطالعه رفتار نانوسيال‌ها در يك حفره مستطيلي شكل جهت بالا بردن ضريب انتقال حرارت
Precipitation and particles fouling effects on plate heat exchangers in gas sweetening unit
بررسي تاثير پوشش نانوذرات روي انتقال حرارت جابجايي اجباري لوله هاي ساده و پره دار
طرحي نو براي استفاده از مبدل هاي حرارتي جذبي در ايستگاه هاي زمين گرمايي و تحليل اگزرژي آن ها
طراحي شبكه مبدلهاي حرارتي واحدهاي تقطير اتمسفريك و تقطير در خلاء و رفع تنگناهاي فرايندي موجود
بهينه سازي شبكه مبدل هاي حرارتي واحد بخار رقيق كننده سازي پتروشيمي اميركبير با استفاده از تكنولوژي پينچ
طراحي مبدل حرارتي جهت افزايش راندمان كورهH-701 پالايشگاه گاز سرخون و قشم
بهينه سازي شبكه مبدل هاي هيتر E-6111 جريان متان و كولر E-4013 جريان C3+ واحد الفين پتروشيمي امير كبير با استفاده از آناليز پينچ

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید