فراخوان فصلنامه فناوری های نوین در سیستم های توزیع شده و محاسبات الگوریتمی

[[{“value”:”

New technologies in distributed systems and algorithmic calculations.”فصلنامه تخصصی فناوری های نوین در سیستم های توزیع شده و محاسبات الگوریتمی”دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار آماده دریافت مقالات پژوهشی و مروری استادان، دانشجویان و محققان در حوزه های مختلف مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی برق می باشد.

با عنایت به مجوز شماره ۳۶/۸۵۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ مقالات چاپ شده در این فصلنامه، به عنوان مقاله موظفی دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی امتیاز دهی می شوند.

“}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: