فراخوان مقاله سومین همایش ملی تحکیم و تعالی بنیان خانواده

[[{“value”:”سومین همایش ملی تحکیم و تعالی بنیان خانواده روز دوشنبه، ۵ آذر، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه پیام نور واحد بوشهر در شهر بوشهر برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۰ آبان ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: