فراخوان مقاله دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه

[[{“value”:”دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه روز جمعه، ۱۰ اسفند، ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی راه دانش بابل, مرکز علمی تقدیس در شهر بابل برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۲۸ خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: