فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی در علوم انسانی

[[{“value”:”اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی در علوم انسانی روز جمعه، ۱۵ تیر، ۱۴۰۳ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۶ خرداد ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: