فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی دیدگاه های نوین در مدیریت و حسابداری با رویکرد تحول سازمانی

[[{“value”:”اولین کنفرانس بین المللی دیدگاه های نوین در مدیریت و حسابداری با رویکرد تحول سازمانی روز پنجشنبه، ۱۷ آبان، ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۳۰ شهریور ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: