فراخوان مقاله نخستین همایش ملی انسان محیط و فناوری های نوین

[[{“value”:”نخستین همایش ملی انسان محیط و فناوری های نوین روز پنجشنبه، ۲۲ آذر، ۱۴۰۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در شهر ساوه برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ ۱ آبان ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند”}]]  

​ Read More 

 

اشتراک گذاری نوشته در: